Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

25.02.2021

Науковці Інституту сільського господарства Полісся досліджують вплив генетично модифікованих кормів на якість і безпечність продукції тваринництва

Серед завдань фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, що пройшли експертизу та затверджені до виконання у програмах наукових досліджень НААН України на 2021-2025 роки - проєкт 10.00.03.03.П «Дослідження впливу генетично модифікованих кормів на якість і безпечність продукції тваринництва в зоні Полісся України» (програма наукових досліджень НААН на 2021 2025 рр.: «Використання аграрного потенціалу Полісся на засадах смарт-спеціалізації» («Сталий розвиток агросфери Полісся»), керівником якого є доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту сільського господарства Полісся НААН Іван Миколайович Савчук.

Метою проєкту є проведення моніторингу якості і безпечності кормів, яловичини, свинини та продукції птахівництва, які виробляються в зоні Полісся України; дослідження вмісту генетично модифікованих організмів у продукції тваринництва за використання в раціонах тварин трансгенних кормів; особливості накопичення 137Cs і важких металів у кормах та їх перехід у продукцію тваринництва і птахівництва, а також вплив ГМО на фізіологічні показники та продуктивність тварин і птиці за їх утримання в зоні техногенного навантаження.

Експериментальні дослідження виконуватимуть на молодняку великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи та свиней великої білої породи в умовах фізіологічного двору Інституту сільського господарства Полісся НААН.

Лабораторні дослідження будуть проведені в сертифікованій лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції Житомирської філії Інституту охорони ґрунтів України (м. Житомир). Визначення ГМО у кормах і продукції тваринництва планується здійснити в Українській лабораторії якості продукції (м. Київ).

Результатом  виконання проєкту стане створення бази даних якості і безпечності кормів і тваринницької продукції, які виробляються у зоні Полісся України.

Також велике наукове та прикладне значення мають дослідження ефективності застосування кормів з генетично модифікованими організмами для годівлі тварин, їх вплив на якість і безпечність продукції тваринництва, на концентрацію 137Cs, Pb, Cd в м’язовій тканині і внутрішніх органах, показники продуктивності та фізіологічний статус організму молодняку великої рогатої худоби і свиней за умов техногенного забруднення довкілля токсичними речовинами.

«На основі одержаних експериментальних даних будуть розроблені науково-практичні рекомендації щодо покращення якості і безпечності тваринницької продукції для харчування людей, що проживають на забруднених територіях унаслідок аварії на ЧАЕС», - розповідають науковці інституту.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: