Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Інформація НААН  щодо процедури проведення виборів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії аграрних наук України 14.12.2020

Інформація НААН щодо процедури проведення виборів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії аграрних наук України


Після повідомленням Управління комунікацій (за матеріалами Головного слідчого управління НПУ) Національної поліції України щодо Національної академії аграрних наук України, яке було наведене 10.12.2020 року у засобах масової інформації, до апарату президії Академії надходять запити від представників мес-медіа з процедури проведення виборів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії аграрних наук України.

 

У звязку з цим надаємо таку інформацію:

 

Процедура проведення виборів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НААН відбувається у чіткій відповідності до регламенту, який cхвалює Президія НААН, і є процесом максимально відкритим і таким, що відповідає Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Статуту Академії.

 

Зокрема, повідомлення про оголошення конкурсу публікується в журналі «Вісник аграрної науки» з наведенням переліку вакансій за спеціальностями і вимогами до претендентів на заміщення цих вакансій, а також переліку документів, які необхідно їм подати до апарату президії НААН для участі в конкурсі.

 

Згідно зі Статутом Академії, на вакансії дійсних членів (академіків) НААН можуть бути висунуті члени-кореспонденти НААН доктори наук, а на вакансії членів-кореспондентів НААН – громадяни України доктори наук, які зробили значний внесок в аграрну науку та практику, підготовку наукових кадрів та формування наукових шкіл.

 

У відповідності до умов конкурсу претенденти на заміщення вакансій повинні мати наукові праці, опубліковані у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, монографії, власні наукові школи, вчене звання професор, працювати в наукових установах, закладах вищої освіти на посадах керівника структурного підрозділу не менше 10 років, а також мати наукові досягнення (відкриття, міжнародні та урядові премії за наукові досягнення, патенти на винаходи, членство у міжнародних наукових об’єднаннях, розроблення нових наукових напрямів досліджень), особистий внесок у зростання наукового потенціалу і досягнень НААН за останні 5 років наукової та науково-педагогічної діяльності, визнаний авторитет серед адміністративних державних структур та аграрного бізнесу, участь у створенні і впровадженні інновацій, підготовці законодавчих і нормативно-правових актів тощо.

 

Претендентів на заміщення вакансій висувають вчені (наукові, науково-технічні) ради наукових установ, атестованих відповідно до вимог Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, та закладів вищої освіти (університетів та академій) за результатами таємного голосування. Згідно нормативних документів висунення претендентів також мають право робити відповідно дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НААН.

 

Після надходження документів претендентів на обрання в члени  НААН в апарат президії Академії з ними працюють створені президією НААН експертні групи за напрямами аграрних наук, до яких входять провідні вчені НААН. Експертні групи здійснюють кількісну та якісну оцінку наукових здобутків претендентів на обрання, використовуючи рейтингові критерії, перелік яких попередньо затверджує президія НААН. Базуючись на результатах такої оцінки, експертні комісії вносять на розгляд президії НААН пропозиції щодо допущення або не допущення претендентів до конкурсу. Затверджений президією НААН список зареєстрованих претендентів на обрання публікується у журналі «Вісник аграрної науки».

Сама процедура виборів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії проводиться у два етапи:

 

І етап - кандидатів у члени Академії обирають шляхом таємного голосування загальні збори відділень Академії;

 

ІІ етап - членів Академії обирають Загальні збори Академії з числа кандидатів, обраних загальними зборами відділень.

 

Таким чином, процедура виборів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НААН  виписана у повній відповідності до закону, передбачає широкий громадський контроль, відкритість і публічність та виключає можливість впливу на результати виборів як президента НААН, так і інших посадових осіб.

 

Вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НААН, які відбулися 15 жовтня 2020 року, проходили з дотриманням усіх регламентних процедур і законодавчих положень.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: