Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Аналітична довідка про агрометеорологічні умови та стан посівів в Україні на 25 вересня 2020 року 25.09.2020

Аналітична довідка про агрометеорологічні умови та стан посівів в Україні на 25 вересня 2020 року


Протягом другої декади вересня в Україні повсюдно продовжувала утримуватись посушлива погода з середніми температурами повітря вищими за норму на 2-4 0С та на 0,5−1,0 0С вище за середню аналогічну минулого року. Максимальна температура повітря в самі теплі дні підв ищувалася до 27−32 0С, на поверхні ґрунту до 42−53 0С. Мінімальна температура повітря в останні дні знижувалася до 3−7 0С, на поверхні ґрунту до 1−5 0С. Подекуди у північних районах Харківської області відмічались слабкі заморозки на висоті 2 см від поверхні ґрунту (0−2 0С морозу). Середня температура ґрунту на глибині 10 см становила 20−22 0С. Протягом 4−8 днів у денні години вона підвищувалася до
25 0С і вище.

Середня відносна вологість повітря становила 50−60 %, що на 16−22 % менше за середню багаторічну величину. Протягом 2−6 днів у денні години мінімальна відносна вологість повітря знижувалася до 30 % і менше.

Опадів протягом тижня не було. Через тривалу посушливу погоду практично на всій території країни продовжує утримуватись ґрунтова посуха та погіршуватись умови підготовки ґрунту, сівби озимих культур та одержання їх сходів під урожай 2021 року.

Кумулятивна кількість опадів за період з 1-го серпня по 20 вересня (період накопичення та формування вологозапасів ґрунту під посів озимини) на більшій частині території країни не перевищила 20-40 % норми, у багатьох районах східних та південних областей за цей період не випало жодного ефективного дощу.

За оцінкою агрометеорологів зволоження ґрунту нинішньої осені гірше минулорічного. На 70-80 % площ (призначених під сівбу озимини) волога у верхніх шарах ґрунту (0-10 см та 0-20 см) була відсутня зовсім, на 30 % площ запаси вологи оцінювалися як недостатні (менше 10 мм в орному шарі), на окремих площах наближалися до критичних і лише на 10 % площ вологість ґрунту була оптимальною для сівби, проростання зерна та появи сходів. При цьому гострий дефіцит вологи спостерігається не тільки у традиційно посушливих південному та східному регіонах, але й у північно-західному та центральному регіонах, де у більшості років формується задовільне зволоження ґрунту. Така ситуація вимагає оперативного прийняття рішень щодо сівби озимих культур.

Оптимальні строки сівби пшениці озимої в усіх зонах Херсонської області не лише після непарових попередників, а по парах вже настали. Проте, у зв'язку з відсутністю вологи у посівному шарі ґрунту, більшість господарств області перенесли строки сівби на пізніший термін – кінець оптимальних строків (25-30 вересня). На даний час сівба проводиться, в основному, у сухий ґрунт та ґрунт на зрошенні. Особливо несприятливі умови підготовки ґрунту та його зволоження в області склалися для сівби ріпаку озимого. Не лише оптимальні, а й допустимі строки його сівби вже закінчились.

Дефіцит вологи у ґрунті на глибині загортання насіння стримує темпи сівби озимих зернових. Відхилення від сівби в оптимальні строки, перенесення їх на більш пізні через погодні умови, які склалися, може негативно вплинути на перезимівлю озимини у зв’язку зі скороченням осіннього вегетаційного періоду, а це має бути 45‒60 днів при сумі активних температур 400‒600 0С і як наслідок ‒ недостатній розвиток рослин.

Від запасів продуктивної вологи у верхньому шарі ґрунту залежить отримання рівномірних та оптимальних за густотою сходів озимини, оскільки вони впливають на тривалість періоду сівби-сходи і сходи-кущіння. За нестачі вологи в ґрунті збільшується тривалість фаз набухання та проростання насіння, а також поява сходів, скорочується тривалість кущіння в осінній період.

За таких посушливих умов необхідно якомога більше задіяти під сівбу озимих культур зрошувальні землі. При цьому дуже ефективними є сходовикликаючі поливи. Вони забезпечують отримання своєчасних сходів, добрий ріст і розвиток рослин в осінній період та гарантовано високий врожай зерна.

У другій декаді вересня розпочались оптимальні строки сівби озимих зернових культур на Поліссі та Лісостепу. Господарства ведуть сівбу в першу чергу на попередниках, після яких зберіглась волога, накопичена у літній період. На площах, де в посівному шарі ґрунту волога відсутня сівба проводиться в сухий ґрунт, або ж строки її проведення, в очікуванні дощів, переносяться на більш пізній період (кінець оптимальних або в допустимі строки).

Триває сівба пшениці озимої та тритикале. Через дефіцит вологи в ґрунті господарства вимушені вести сівбу у сухий ґрунт, або переносять строки сівби, в очікуванні дощів, на більш пізній період. На думку вчених у східному регіоні сівбу озимини можна продовжувати до 1 жовтня, у південному – до 10-15 жовтня.

За даними багаторічних спостережень вірогідність опадів у першій декаді жовтня становить 81%, тому, на думку науковців необхідно терміново провести сівбу озимих зернових культур.

За таких агрометеорологічних умов, які склалися у цьому році, відбувається прискорене дозрівання пізніх культур.

У кукурудзи зерно досягло повної стиглості. Погодні умови сприяють процесам поступової віддачі вологи зерном. Гібриди, що характеризуються коротким періодом вегетації (з ФАО до 300) досягли фази «повна стиглість зерна», а у ранньостиглих його вологість не перевищує 25-27 %. Триває збирання врожаю цієї культури. Так, на сьогодні її зібрано на площі 137,18 тис. га (3 % до прогнозу) за врожайності 48,7 ц/га (у минулому році на цю дату –
16 % та 59,5 ц/га відповідно)
.

Основною причиною зниження урожайності кукурудзи й соняшника є  недостатні вологозапаси в ґрунті навесні (від 108 до 142 мм в 0–100 см шарі ґрунту), аномально високі температури у період генеративного розвитку культур та відсутність ефективних опадів, починаючи з ІІІ декади липня. Також причиною зниження врожайності зерна є пізній строк сівби, необґрунтоване загущення посівів та незадовільний фітосанітарний стан.

На посівах соняшнику оптимальних строків відмічено стан повної стиглості. Середньо- та пізньостиглі гібриди сягають висоти 1,9-2,3 м і перебувають у фазі «повна стиглість». Вологість насіння залежно від групи стиглості варіює від 10 до 13,5 %. Загальний стан рослин переважно добрий. На деяких гібридах соняшнику спостерігається початок розвитку сухої гнилі кошиків. На окремих полях через нестачу вологи у ґрунті діаметр кошику на рослинах невеликий і становить 10-15 см, а врожайність 5-8 ц/га, у кращому випадку – 10 ц/га. Лише на зрошуваних землях і там, де в період вегетації випадали опади, його врожайність у 2-4 рази вища. Так, на сьогодні його вже зібрано на площі 2325,27 тис. га (22 % до прогнозу) за врожайності 17,5 ц/га (у минулому році на цю дату – 69 % та 22,9 ц/га відповідно).

На посівах сої настала збиральна стиглість зерна. Посіви знаходяться у різному стані, та потерпають від дефіциту вологи, високих температур і низької відносної вологості повітря. Кількість бобів на рослині варіює у широких межах і залежно від сорту може змінюватися в діапазоні від 18-25 до 56-60 шт. із двома, рідше однією, насіниною у кожному. Так, на сьогодні її зібрано на площі 290,18 тис. га (22 % до прогнозу) за врожайності 20,6 ц/га (у минулому році на цю дату – 53 % та 23,1 ц/га відповідно).

Посіви сорго зернового переважно у доброму стані і перебувають у фазі «воскова стиглість» (75 % зерна у волоті). Спостерігається пожовтіння листкового апарату у нижній частині рослини. Висота рослин становить від 102 до 123 см, довжина волоті – 23-31 см. Через зниження температури інтенсивність перебігу процесів дозрівання у культури дещо зменшилася.

За даними Мінекономіки України станом на 17 вересня зібрано 9838 тис. га (64 % запланованих площ) зернових та зернобобових культур за середньої врожайності 36,6 ц/га (у 2019 рік на цей час – 10964 тис га і 40,6 ц/га відповідно).

Продовжується збирання гречки, проса. Гречки зібрано з площі 42,81
тис. га (55 % від запланованих площ) з урожайністю 14,4 ц/га, (у минулому році на цю дату – 78 % та 13,3 ц/га відповідно), просо – з 87,26 тис. га (58 % від запланованих площ) за врожайності 17,8 ц/га (у минулому році на цю дату –
81 % та 18,7 ц/га відповідно).


Повернення до спискуНовини України

Пошук: