Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

24.08.2020

Створення в рамках НААН наукового підрозділу «Агрокосмос» та мережі тестових аграрних полігонів дозволить ефективно боротись з негативним впливом змін клімату та іншими кризовими явищами

лого.JPG

Супутникова інформація є важливим джерелом отримання даних щодо змін клімату, їх впливу на агросферу України та прогнозування. Науковці Інституту агроекології і природокористування НААН пропонують розширити дослідження з цього питання, створити в рамках НААН  відповідний науковий підрозділ «Агрокосмос» та підготувати для уряду системну аналітичну записку  про стан проблеми впливу потепління клімату на аграрне виробництво зараз і в ближній перспективі. Доцільно також розглянути питання щодо корегування програми НДР на 2021 і наступні роки.

Є необхідність створити робочу групу з підготовки цього питання, вважають вчені НААН. 

Також необхідним є створення в рамках НААН мережі тестових аграрних полігонів, що надасть можливість оперативно отримувати інформацію про вплив змін клімату на стан посівів, вологозабезпечення, прояв посушливих явищ, процеси опустелювання, здійснювати прогнозування та своєчасно  розробляти відповідні заходи з послаблення негативних дій потепління клімату та інших кризових явищ.

Пропонуємо ознайомитись з  агроекологічним моніторингом  стану рослинності  та вологозабезпечення посівів за супутниковими даними, станом на 3-16 серпня 2020 р. Джерело - United States Department of AgricultureForeign Agricultural Service ( https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer )


На майже на всій території України умови вологозабезпечення посівів залишаються критичними. 

На рис.1 наведені дані про запаси вологи у кореневмісному шарі (0-100 см) ґрунту.

1.JPG
Частка доступної вологи в ґрунті нижче 40% є стресовою для розвитку більшості сільськогосподарських культур. Найбільш критичні умови зволоження спостерігаються в Одеській (10-20%), Миколаївській (<20%),  Херсонській (<10%), Запорізькій (<20%), Луганській (<20%), Дніпропетровській (<20%), Полтавській (<20%) та Кіровоградській (20-30%), областях та в Криму (<10%), як показано на рис.2. Для цього періоду вегетації характерним є інтенсивне спрацьовування ґрунтових запасів вологи, але  досить висока температура та обмежена кількість опадів сприяли прояву посушливих явищ не тільки в південних областях, а і в зоні Лісостепу і навіть Поліссі

2.JPG

Критична ситуація із запасами ґрунтової вологи негативно впливає на стан рослинності у південній та центральній частині України. Зокрема за супутниковими даними за індексом NDVI в середньому на третині території України стан рослинності на 3 серпня 2020 р. знаходився нижче середньо багаторічного (2009-2019) рівня, що показано відтінками жовто-червоного кольору на рис. 4а, та фактично 80% сільськогосподарських угідь країни мають значення NDVI помітно нижчі ніж у цей період 2019-му році (рис. 4б).  Чітко видно на початку серпня зону зливових опадів у Карпатах та Прикарпатті а пізніше і в західних областях. За період з 26.07 до 2.08. 2020р. досить глибокі  посушливі явища спостерігались  також  на території дружньої Білорусії. Але в період з 2.08 до16.28.2020р завдяки опадам ситуація запасами вологи покращилась як в Білорусії так і західному і центральному Поліссі, а також західних областях  Лісостепу України.

На рис. 3 та на рис. 4 видно як за період з 26.07 до 3.08.2020р. стан рослинності, в т. ч. посівів, значно погіршився, що особливо характерно для зони Степу, Лісостепу і східного Полісся. Таким чином з початку серпня 2020р. посушливі явища на території України набули глобального характеру.

3.JPG

На рис.5 видно, що зараз у  порівняні з 2019р. та середньо багаторічним на цей період стан рослинності, в т. ч. посівів в Донецькій, Дніпровській, Кіровоградській, Миколаївській, Винницькій областях знаходиться в помітно гіршому стані. Виділяється в цьому відношенні Херсонська область, що імовірно пов’язано з  значними площами зрошуваних земель. Більш детальний аналіз стану посівів  за супутниковими даними та прогнозні оцінки ускладняються відсутністю тестових полігонів, які дуже легко було б створити на базі наукових установ та дослідних господарств академії.

На графіках наведено порівняння стану рослинності за індексом NDVI за 2020 р. в порівняні з 2019 р. для окремих областей.

5.JPG

5_1.JPG

На рис. 6 на графіках наведено порівняння стану посівів кукурудзи за індексом NDVI за 2020 р., 2019 р. для окремих областей. Особливо критичний стан кукурудзи спостерігається в Одеський, Дніпровської та Донецької областях. Але зважаючи на критичні глибинні запаси вологи та високі температурні показниками можна прогнозувати, що стан посівів кукурудзи з кожним днем буде погіршуватись не тільки в південних областях але й в зоні Степу.

6.JPG

6.JPG

6_1.JPG

На рис. 7 на графіках наведено порівняння стану посівів соняшника за індексом NDVI за 2020 р. в порівняні з 2019 р. для окремих областей. Як бачимо в досить критичному стані  посіви соняшнику знаходяться в Луганській, Дніпровській, Одеській, Донецькій та інших степових областях.

 7.JPG

7_1.JPG

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери

Інституту агроекології і природокористування НААН

 

О. Тараріко., академік НААН,

Т. Ільєнко, зав. лабораторії, к.с.-г.н.

Т. Кучма, к.с.-г.н.

20 серпня 2020 р.

 


Повернення до спискуНовини України

Пошук: