Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Аналітичні матеріали щодо запасів вологи у метровому шарі ґрунту та стану рослинності за супутниковими даними (червень 2020 р.) 19.06.2020

Аналітичні матеріали щодо запасів вологи у метровому шарі ґрунту та стану рослинності за супутниковими даними (червень 2020 р.)


Не дивлячись на те, що на початку літа пройшли опади майже на всій території України стан вологозабезпечення озимих  і ярових колосових культур в багатьох областях залишається незадовільним. Насамперед це пов’язано з досить низьким запасом вологи за зимово-весняний період 2019-2020рр., а також аномально високою температурою га початку літа. Все це спричинило значні втрати вологи на непродуктивне фізичне випаровування на полях  пізніх просапних культур та спрацювання  її запасів в метровому шарі грунту результаті  вегетації озимих культур.

Звертає на себе увагу масштабний прояв посушливих явищ в  Білорусії, яка по дії аналогічно південному Степу України, (Рис. 1,2 -  коричневий та червоний колір).

Отже продовжуємо просторовий моніторинг  стану вологозабезпечення та стану рослинності на початок літа 2020р.  в порівнянні з попереднім періодом 2019р. та в середньому за 5 останніх років.

На всій території України на 7 червня 2020 р. умови зволоження залишаються критичними. Завдяки опадам станом на 31 травня 2020р. спостерігається деяке  покращення умов зволоження поверхневого шару (0-5 см), але станом на 7 червня 2020 вміст вологи знову зменшився, особливо в Одеській, Вінницькій,  на півдні Донецької області та у Криму.

У кореневмісному шарі (0-100 см) ґрунту умови вологозабезпечення залишаються не задовільними  (рис.2), хоча завдяки опадам,  відбулося деяке покращання запасу вологи станом на 7 червня 2020р., порівняно з 31 травня 2020р.


Рис.1. Умови зволоження в поверхневому шарі (0-5 см) ґрунту на 7 червня та 31 травня 2020 р.

Рис.2. Умови зволоження в кореневмісному  шарі (0-100 см) ґрунту на 7 червня та 31 травня 2020 р

Порівняльний аналіз просторового розподілу частки доступної вологи в ґрунті за період з 24 травня до 7 червня 2020 р. показав, що умови зволоження за цей період покращились, особливо у північних регіонах країни (рис.3). Однак аналіз значень частки доступної вологи в ґрунті на 7 червня 2020 р. показав, що для 7 областей України цей показник не перевищує значення 40% (рис.4).

Тобто майже на третині території України продовжують зберігатися критичні умови зволоження, оскільки частка доступної вологи в ґрунті нижче 40%  є стресовою для для розвитку більшості сільськогосподарських культур. Найбільш критичні умови зволоження спостерігаються в Одеській (<20%), Миколаївській (<20%),  Херсонській (20-30%), Кіровоградській ( 20-30%), областях та в Криму( 20-30%).

 

 

Рис.3. Частка доступної вологи у грунті на 24 травня, 31 травня та 7 червня 2020 р

 

 

Критична ситуація із запасами ґрунтової вологи мала негативний  вплив на стан рослинності, в т.ч. посівів,  у південній та центральній частині Лісостепу та Степу. Зокрема за супутниковими даними за індексом NDVI в середньому на третині території України стан рослинності на 10 червня 2020 р. знаходиться нижче середньо багаторічного (2009-2019рр.) рівня, що показано відтінками жовто-червоного кольору на рис. 4.2, та фактично 80% сільськогосподарських угідь країни мають значення NDVI нижчі ніж у 2019  р. (рис. 4.3). 

 

 

Рис.4.  Стан сільськогосподарських культур за показником NDVI (MODIS) на 10 червня 2020 р. та 31 травня 2020р.

 

а)

б)

Рис.5. Різниця значень NDVI: а) порівняно з середнім багаторічним значенням (2009-2019рр.); б) порівняно з 2019 роком

Висновки

Аналіз доступних супутникових даних стану агросфери України надає досить точну просторову інформацію щодо вологозабезпечення рослинності у всіх природно-кліматичних зонах  та її стану. Але при аналізі цієї інформації бракує наземних завіркових даних щодо запасів вологи на посівах окремих культур та стану їх розвитку. Таку завіркову інформацію можливо отримати при наявності мережі тестових аграрних полігонів яку необхідно було б з мінімальними витратами  створити використавши мережу наукових установ та дослідних господарств НААН, про що неодноразово  надавались  пропозиції. В результаті на постійній системній основі  буде отримуватись  дуже цінна моніторингова оперативна  просторова інформація щодо впливу потепління клімату на стан агросфери, процесів опустелювання,  різноманітних прогнозних оцінок щодо продуктивності зональних агроекосистем, екологічного стану земельних, водних і біологічних ресурсів   та багатьом іншим питанням.


Інститут агроекології і природокористування НААН 

(Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери)

 

О. Тараріко, г.н.с., академік НААН,

Т. Ільєнко, зав. лабораторії, к.с.-г.н.

Т. Кучма, снс, к.с.-г.н.

(Джерело: United States Department of AgricultureForeign Agricultural Service

https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer )

 

 

15 червня 2020 р.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: