Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Науковці Інституту сільськогосподарської мікробіології та АПВ НААН успішно моделюють способи розширеного відтворення родючості ґрунту 03.06.2020

Науковці Інституту сільськогосподарської мікробіології та АПВ НААН успішно моделюють способи розширеного відтворення родючості ґрунту

В лабораторії ґрунтової мікробіології Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН в рамках завдання 07.00.01.05.П «Дослідити мікробіологічні аспекти трансформації сполук вуглецю в чорноземі вилуженому за різних джерел органічної речовини та оптимізації азотно-вуглецевого співвідношення» ПНД НААН 07 «Сільськогосподарська мікробіологія» досліджено особливості депонування вуглецю (гумусу) в ґрунті залежно від джерел органічної речовини та рівнів удобрення. Дослідження проводилось в умовах стаціонарного польового досліду.
В результаті роботи розроблено модель оптимізації мікробіологічних процесів трансформації вуглецю, яка дозволяє моделювати способи розширеного відтворення родючості ґрунту як за дотримання окремих технологічних чинників, так і (особливо) їх поєднання.
Головною перевагою розробленої моделі є урахування не тільки кількісних та якісних характеристик органічної речовини (гною, зеленого добрива, соломи, поєднання сидерації з внесенням соломи тощо), що надходить у ґрунти агроценозів, а, насамперед, спрямованості мікробіологічних процесів трансформації вуглецю та азоту за умови оптимізації азотно-вуглецевого співвідношення (шляхом застосування відповідної кількості різних добрив) та інтродукції в агроценоз корисних ґрунтових мікроорганізмів.
Розроблена модель рекомендована для освоєння виробництвом та використання в подальших наукових дослідженнях з розробки моделей оптимізації біологічних процесів збереження та відтворення родючості ґрунтів.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: