Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Ґрунти України, їх стан та збалансоване використання» 29.05.2020

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Ґрунти України, їх стан та збалансоване використання»

27 травня 2020 року Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» в рамках фестивалю науки проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію молодих учених та спеціалістів «ҐРУНТИ УКРАЇНИ, ЇХ СТАН ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ».
Метою конференції було проведення наукових дискусій із актуальних питань ґрунтознавчої та агрохімічної науки, обмін науковими поглядами, ідеями, отриманими результатами досліджень, їхня апробація.
У конференції
взяли участь 41 науковець, аспіранти та фахівці аграрного напрямку, представники науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів – ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва, ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інститут рису НААН, Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН, Інститут Західного Полісся НААН, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Миколаївський національний аграрний університет, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН, Мелітопольська ДСС імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН, Панфильська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН».
За результатами конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників конференції, а кращі доповіді в черговому випуску міжвідомчого тематичного наукового збірника «АГРОХІМІЯ і ҐРУНТОЗНАВСТВО».


Повернення до спискуНовини України

Пошук: