Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Науковці ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” НААН України – активні учасники міжнародного руху проти глобальних ґрунтових загроз 16.04.2020

Науковці ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” НААН України – активні учасники міжнародного руху проти глобальних ґрунтових загроз

Запрошуємо до співпраці всі зацікавлені організації України, які володіють просторовою інформацією про властивості засолених ґрунтів країни та згодні зробити внесок у поповнення баз даних Українського ґрунтового інформаційного центру, який діє при ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”.

 

                                       

Сьогодні засолення ґрунту визнано однією з головних глобальних ґрунтових загроз, що перешкоджають досягненню Цілей сталого розвитку, проголошених ООН. Пов'язуючи воду і поживні речовини, підвищуючи осмотичний потенціал ґрунту, солі пригнічують ріст рослин і обмежують урожайність сільськогосподарських культур. За даними Інституту водних ресурсів, довкілля та охорони здоров’я ООН при загальній площі уражених територій близько 1 млрд га світ щодня втрачає до 2000 гектарів сільськогосподарських земель через пошкодження ґрунтів від засолення.

Усвідомлюючи цю неприйнятну ситуацію, Глобальне ґрунтове партнерство (ГҐП), створене ФАО в грудні 2012 р., ініціювало ряд дій щодо оцінки та запобігання цій загрозі для ґрунтів світу:

·                   підготовка Посібника з менеджменту засолених ґрунтів (за участю фахівців ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського») і його видання двома мовами ООН - російською (ФАО, 2017) та англійською (ФАО, 2018, http://www.fao.org/3/i7318en/I7318EN.pdf);

·                   проведення в Україні на базі ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» міжнародного тренінгу з використання засолених ґрунтів за участю вчених і фахівців із 11 країн (Харків, Україна 2017);

·                   створення Міжнародної мережі засолених ґрунтів - International Network of Salt-Affected Soils (2019, Dubai, UAE, http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/ru/c/1252161/

·                   проведення Глобального симпозіуму з уражених солями ґрунтів (заплановано на жовтень 2020 року, http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/);

·                   створення інтерактивної мережевої Глобальної карти засолених ґрунтів (GSSmap) з коміркою 1х1 км (2020).

У створенні GSSmap активно беруть участь українські ґрунтознавці. Внеском України в GSSmap повинна стати мережева Національна карта засоленості ґрунтів України, яка розробляється за підтримки Глобального ґрунтового партнерства у співпраці з експертами ГҐП і Українського ґрунтового партнерства (УҐП).

Два представника ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” і два представника інших організацій-членів УҐП - пройшли навчання на спеціальному міжнародному тренінгу-семінарі з розробки цифрових карт засолення ґрунтів у рамках створення GSSmap (березень 2020 року, Туреччина, http://www.issar.com.ua/uk/news/navchalnyy-trening-z-rozrobky-kart-zasolennya-gruntiv).

В даний час фахівцями ННЦ „Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” готується до випуску перша редакція мережевої Національної карти засоленості ґрунтів України з коміркою не більш 1х1 км, на якій для шарів ґрунту 0-30 і 30-100 см, представлено таку інформацію:

- електропровідність ґрунту;

- загальна сума водорозчинних солей;

- pH ґрунту;

- вміст обмінного натрію;

- загальне засолення ґрунту.

Розробка карти ведеться згідно з Настановами ФАО, призначеними для підтримки країн у підготовці даних для оновлення і картографування національної інформації про уражені солями ґрунти (FAO 2020. Mapping of salt-affected soils: Technical specifications and country guidelines). http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/pillar4/GSSmap_Country_Guidelines_final_light_version3.pdf )

З огляду на стислі терміни роботи перша редакція карти засолених ґрунтів України розробляється на базі ґрунтової інформації, накопиченої в наукових підрозділах ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”, зокрема, в Лабораторії родючості зрошуваних і солонцевих ґрунтів та у Відділі ґрунтових ресурсів.

На наступних етапах, для підготовки другої - оновленої версії карти запрошуємо до співпраці всі зацікавлені організації України, які володіють просторовою інформацією про властивості засолених ґрунтів країни та згодні зробити внесок у поповнення баз даних Українського ґрунтового інформаційного центру, який діє при ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”.

 

Контактна інформація:

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

e-mail:  nsc.issar@gmail.com, сайт: issar.com.ua

адреса: 61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4

Контакти:

Захарова Марина Анатоліївна - завідувач Лабораторії родючості зрошуваних і солонцевих ґрунтів

Моб. тел.:+38067 57 59 125, E-mail: oroshenie@ukr.net;

Соловей Вадим Борисович - завідувач Відділу ґрунтових ресурсів

Моб. тел.:+38066 780 84 34, E-mail: GruntPokrov@ukr.net


Повернення до спискуНовини України

Пошук: