Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Українська ґрунтова референс-лабораторія успішно пройшла кваліфікаційне тестування Глобальної мережі ґрунтових лабораторій (GLOSOLAN) 10.04.2020

Українська ґрунтова референс-лабораторія успішно пройшла кваліфікаційне тестування Глобальної мережі ґрунтових лабораторій (GLOSOLAN)

Лабораторія інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації та метрології ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» успішно пройшла перший тур кваліфікаційних випробувань GLOSOLAN, одержала загальну оцінку 4,5 бала та відповідний сертифікат.

У березні 2020 Глобальна мережа ґрунтових лабораторій (GLOSOLAN, http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan/en/), яку створено у 2017 р. на базі Глобального ґрунтового партнерства (ГГП) Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), завершила проведення першого раунду кваліфікаційного тестування (кільцевих випробувань) для ґрунтових лабораторій світу.

В тестуванні взяли участь  близько 100 ґрунтових лабораторій, яки є членами GLOSOLAN.

Три еталонних ґрунтових зразка з Мексики у 2019 р. було передано до кожної ґрунтової лабораторії  для оцінки їх компетентності, навичок, вмінь тощо при визначенні певних властивостей ґрунту (pH, органічний вуглець (Walkley& Black), загальній органічний вуглець (Combustion), наявний фосфор (Olsen, Bray I, Bray II), електропровідність (Ratio 1:5), вміст обмінного калію (ammonium acetate), вміст азоту (Kjeldahl, Dumas).

82 учасника кваліфікаційних  випробувань надіслали GLOSOLAN власні результати вимірювань, з якими було проведено незалежний статистичний аналіз.

За результатами статистичного аналізу та з урахуванням попереднього опитування кожна ґрунтова лабораторія одержала відповідну оцінку за 5-бальною шкалою. Лабораторії, які набрали менше 1,5 балів, будуть виключені з кваліфікаційного тестування GLOSOLAN строком на один рік. Лабораторії,  що демонструють низькі показники аналізу ґрунту (оцінка яких складає від 1,5 до 3 балів)  будуть підтримані GLOSOLAN  в плані підвищення кваліфікації персоналу. Ґрунтовим лабораторіям, що демонструють хороші результати в визначенні показників якості ґрунту (від 3 до 5 балів) буде  надано можливість конкурувати за отримання нового лабораторного обладнання, яке  поліпшить можливості цих лабораторій в дослідженнях властивостей ґрунтів.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: