Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

23.09.2019

Бюро Президії НААН: «Молекулярно-біологічні властивості вірусів агроценозів і лісових екосистем: біобезпека, розробка сучасних методів діагностики та профілактики»

Учасники засідання взяли  участь у розгляді актуального і важливого питання аграрної науки і виробництва, а саме: загрози розповсюдження хвороб рослин вірусної природи, що призводить як до зменшення біорізноманіття в цілому, так і до втрат у сільському господарстві.

Як показало обговорення, важливим у цьому відношенні є розроблення відповідної наукової програми «Фітовірусологія в АПК» на 2021-2025 рр., яка охоплюватиме такі аспекти: шкодочинність вірусів рослин та їх різноманіття; стійкі сорти рослин та отримання безвірусного посадкового матеріалу; переносники вірусів рослин та їх контроль; безвекторні шляхи перенесення вірусів та заходи запобігання поширення фітовірусів цими шляхами; рослини-резерванти  фітовірусів та кормові рослини або коло хазяїв переносників, протифітовірусні засоби та їх розроблення тощо. Цікавою є також пропозиція щодо створення в системі нашої Академії наукового центру «ВІРУС», для чого необхідно буде задіяти інтелектуальний і матеріально-технічний потенціал наукових установ із запровадження досягнень біологічної та молекулярно-генетичної науки в цій галузі, зокрема: Інститут агроекології і природокористування НААН, Інститут садівництва НААН, Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН та ін.

Актуальність розглянутого питання проглядається не лише у фундаментальній, а й практичній площині. Так, поява в останні десятиріччя нового покоління діагностичних методів дала змогу на новому рівні вивчати розповсюдженість фітовірусів у навколишньому природному середовищі. Визначення зон розповсюдженості, механізмів передачі, кола рослин-господарів, реакції на зміни оточуючого середовища дають можливість не тільки більш повно характеризувати будь-якого збудника вірозів, але і прогнозувати появу та розвиток епідемій вірусних хвороб та вибудовувати стратегію і тактику боротьби з ними, наприклад, запровадження стійких сортів, боротьба з резервантами та переносниками вірусів, отримання безвірусного посадкового матеріалу тощо.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: