Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Міжнародна науково-практична конференція: «БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН: ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ» 09.10.2018

Міжнародна науково-практична конференція: «БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН: ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

На базі Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка» НААН проведена Міжнародна науково-практична конференція: «БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН: ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ», присвячена 100-річчю Національної академії аграрних наук України.

Організатори конференції: Національна академія аграрних наук України, Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" НААН, Східно-Палеарктична регіональна секція Міжнародної організації з біологічної боротьбі зі шкідливими тваринами та рослинами (СПРС МОББ).

У роботі конференції взяли участь більше 70 учасників із України, Білорусії, Молдови, Польщі, Італії, Латвії, Таджикистану.

Основна мета конференції – обмін результатами наукових досліджень, координація зусиль вчених, фахівців, бізнесменів у вирішенні проблем пов’язаних з біологічними методами захисту рослин на найближчу перспективу.

Робота конференції проводилась у таких тематичних секціях:

1.                     «Агроекологічні та біотехнологічні основи використання засобів біологізації землеробства, фітосанітарний моніторинг».

2.      «Виробництво мікробіологічних препаратів для захисту рослин».

3.     «Виробництво ентомологічних засобів захисту рослин».

В рамках конференції, окрім пленарного та секційних засідань проведено круглий стіл, а також представлено виставку наукових розробок, препаратів, виробленої продукції в галузі застосування біологічного захисту рослин.

Під час роботи конференції було заслухано 8 пленарних та 30 секційних доповідей.

На конференції були обговорені актуальні питання з наукових і практичних проблем, пов’язаних з організацією виробництва біологічних засобів захисту рослин, впровадженням нових біотехнологій, забезпеченням біологічного та інтегрованого захисту рослин на основі ентомофагів, ентомопатогенів, мікробів-антагоністів та інших альтернативних засобів.

До уваги учасників конференції було представлено аналіз стану біологічного методу захисту рослин в світі і в Україні, роль біопрепаратів у вирішенні фітосанітарних проблем в екологічному землеробстві, методи біологічної регуляції шкідливої ентомофауни в різних регіонах, розроблення нових бактеріальних препаратів для захисту рослин від фітопатогенів, перспективи використання акаропатогенних грибних препаратів та ентомопатогенних нематод, результати моніторингу ефективності використання мікробіологічних препаратів, основні аспекти промислової ентомології, питання використання інтелектуальних алгоритмів в ентомологічному виробництві та інші питання щодо аналізу існуючого положення в області пошуку і розробки біологічних препаратів для захисту рослин.

Учасники конференції одноголосно висловили думку про те, що перед органами виконавчої влади України та інших держав, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері захисту рослин, стоїть негайне завдання поступового збільшення частки біологічного та інтегрованого методів захисту рослин у загальних обсягах, переходу до екологічно безпечних технологій у аграрному секторі економіки та інших сферах застосування біологічних методів захисту рослин, зниження надмірного навантаження на природне середовище.  Це, у свою чергу, вимагає критичного переосмислення першочергових завдань щодо реалізації політики екологізації агровиробництва, розроблення механізмів стимулювання переходу на біологічні та інтегровані методи захисту рослин, розвитку в державі широкої мережі біофабрик і біолабораторій, активізації проведення нових наукових досліджень з біологічного захисту рослин, які будуть мати світовий пріоритет.

Відзначаючи важливість напрацювань конференції щодо вирішення актуальних проблем біологізації землеробства, поширення результатів наукових досліджень задля створення екологічно обґрунтованих систем захисту рослин на основі відмови від інтенсивних технологій, що базуються на хімізації, учасники конференції вважають за необхідне зосередити увагу на наступному:

- розроблення нормативно-правових актів, які регулюють питання виробництва і застосування біологічних засобів захисту рослин;

- розвиток широкої мережі біофабрик і біолабораторій;

- формування загальної культури екобезпечного агровиробництва на підставі створення системи вдосконаленої підготовки кадрів вищої кваліфікації із навичками застосування сучасних біопрепаратів захисту рослин та сучасних біотехнологій;

- розроблення дієвих механізмів стимулювання переходу на біологічні та інтегровані методи захисту рослин;

- подальший розвиток нових екобезпечних технологій у рослинництві, зберіганні і транспортуванні продукції агровиробництва;

- проведення нових наукових досліджень сучасного світового рівня з біологізації захисту рослин та розроблення механізмів їх впровадження у виробництво;

- розроблення довгострокової стратегії та державної програми розвитку біологічного методу захисту рослин.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: