Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

 «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» 08.10.2018

«Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини»

4-5 жовтня 2018 року в Інституті біології тварин НААН, м. Львів, відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвячена 100-річчю заснування Національної академії аграрних наук України та 80-річчю від дня народження академіка НААН, президента НААН (1996-2011), Героя України Михайла Васильовича Зубця (1938-2014). У заході взяли участь понад 85 науковців із 15 науково-дослідних установ і закладів  вищої освіти з галузей тваринництва та ветеринарної медицини України. З привітальним словом до присутніх звернувся директор Інституту біології  тварин НААН  академік  НААН Влізло В.В., який  коротко зупинився на основних історичних етапах створення та розвитку Української  академії  наук, а  також  визначній   ролі  її  першого  президента В.І. Вернадського. На пленарному засіданні заслухано доповіді вчених Інституту біології тварин НААН – докторів наук, професорів  Федорович Є.І. «Академік М.В. Зубець – фундатор селекційної науки у тваринництві в Україні», Вудмаски І.В «Живлення та метаболічні порушення у високопродуктивних корів», Шарана М.М. «Етичні аспекти досліджень на тваринах» та кандидата с.-г. наук, старшого наукового співробітника Кузіва М.І. «Селекційно-генетичні закономірності формування молочної продуктивності чорно-рябої худоби Західного регіону України».

Премією імені С.З. Гжицького за цикл робіт «Метаболічні процеси, резистентність та продуктивність корів і телят та способи їх регуляції» нагороджено авторський колектив Інституту біології тварин НААН (доктор вет. наук, професор Віщур О.І., доктор с.-г. наук, професор Вудмаска І.В.) та Національного університету біоресурсів і природокористування України (доктори ветеринарних наук професори Грищенко В.А. та Томчук В.А.

 Під час секційних засідань заслухано понад 80 наукових доповідей, які відзначилися актуальністю, науковою новизною, практичною цінністю, а також відобразили накопичений науковий досвід, розкрили стан та перспективи досліджень з біології живлення, годівлі, біотехнології, екології у тваринництві та питань ветеринарної медицини. Учасники конференції провели дискусії з актуальних проблем у тваринництві та ветеринарній медицині, обмінялися думками. Впродовж роботи конференції діяла виставка, на якій представлено наукову продукцію Інституту біології тварин НААН.

 За підсумками учасниками заходу прийнято відповідну резолюцію. Впродовж роботи конференції діяла виставка, на якій представлено наукову продукцію Інституту біології тварин НААН.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: