Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

НААН визначить найкращого молодого вченого з фундаментальних та прикладних досліджень 05.10.2018

НААН визначить найкращого молодого вченого з фундаментальних та прикладних досліджень

Молоді вчені науково-дослідних установ Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук змагаються за здобуття премії Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень». Доповіді претендентов заслухали на засіданні розширеного бюро відділення. 

Учасниками першого туру відбору стали 10 науковців, п’ятеро з яких рекомендували до участі у 2-му турі конкурсу. Серед них: наукові співробітники Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Інституту механізації та електрифікації сільського господарства, Інституту агроекології і природокористування НААН, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, а також Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського. 

«Дуже приємно бачити проактивних молодих вчених у науковій спільноті. Це майбутнє покоління академії і аграрної науки загалом, яке, я щиро у цьому впевнений, гідно продовжить справу своїх вчителів та примножить їхні здобутки. Зичу всім учасникам успіхів у фінальному турі», — прокоментував Президент НААН Ярослав Гадзало. 

Інформаційна довідка 

До заслуховування були представлені доповіді молодих вчених з наступних науково-дослідних установ Відділення : 
1. ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», доповідь на тему: «Моніторинг емісії СО2 та прогнозування втрат вуглецю з ґрунтів сільськогосподарського призначення», доповідач: науковий співробітник відділу агрохімії Сябрук О.П. 
2. ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», доповідь на тему: «Обґрунтування раціональних параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна на основі статистичного імітаційного моделювання», доповідач: науковий співробітник відділу агрохімії Скібчик В.І.
 3. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, доповідь на тему: Формування і функціонування ендофітної асоціації ґрунтового сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes з рослинами гречки посівної», доповідач: науковий співробітник відділу агрохімії Кислинська А.С. 
4. Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, доповідь на тему: «Формування господарсько-корисних та селекційно-генетичних ознак у тварин української чорно-рябої молочної породи», науковий співробітник відділу агрохімії Стадницька О.І. 
5. Інститут водних проблем і меліорації НААН, доповідь на тему: «Методологія оцінки технічного стану насосних агрегатів за рівнями вібрації та показниками енергоефективності», доповідач: аспірант-3 року навчання Шліхта В.В. 
6. ННЦ «Інститут землеробства НААН», доповідь на тему: «Формування і ефективне використання лучних фітоценозів для виробництва органічної продукції тваринництва в умовах збереження екосистеми заплав річок», доповідач: в.о. старшого наукового співробітника відділу сільськогосподарського землекористування і захисту грунтів від ерозії Штакал В.М.
 7. ННЦ «Інститут землеробства НААН», доповідь на тему: «Перспективи вирощування вівса за органічної системи землеробства», в.о. старшого наукового співробітника відділу адаптивних інтенсивних технологій зернових колосових культу і кукурудзи Мушик Б.В. 
8. ННЦ «Інститут землеробства НААН», доповідь на тему: «Дослідження питань у сфері захисту прав інтелектуальної власності на об’єкти, що внесені в Реєстри селекційної діяльності в агрокомплексі», старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та економіки Тимошенко О.В. 
9. Інститут агроекології і природокористування НААН, доповідь на тему: «Еколого-функціональна роль сполучних територій екомережі Поділля», науковий співробітник Шавріна В.І. 
Для участі у 2-му турі конкурсу молодих вчених на здобуття премії Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» рекомендовано наступних претендентів:
 1. Кислинську А.С. - молодшого наукового співробітника лабораторії рослинно-мікробних взаємодій Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, доповідь на тему: Формування і функціонування ендофітної асоціації ґрунтового сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes з рослинами гречки посівної». 2. Скібчика В.І. - старшого наукового співробітника відділу моделювання технологічних систем і ринку технічного сервісу в АПВ ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (доповідь на тему: «Обґрунтування раціональних параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна на основі статистичного імітаційного моделювання»). 
3. Шавріну В.І. - наукового співробітника Інституту агроекології і природокористування НААН (доповідь на тему: «Еколого-функціональна роль сполучних територій екомережі Поділля»). 
4. Стадницьку О.І. - старшого наукового співробітника лабораторії селекції, відтворення та розведення тварин Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН (доповідь на тему: «Формування господарсько-корисних та селекційно-генетичних ознак у тварин української чорно-рябої молочної породи»). 
5. Сябрук О.П. - наукового співробітника відділу агрохімії ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» (доповідь на тему: «Моніторинг емісії СО2 та прогнозування втрат вуглецю з ґрунтів сільськогосподарського призначення»). 
Рішення прийнято одноголосно.

Повернення до списку



Новини України

Пошук: