Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

ХV з'їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 20.09.2017

ХV з'їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського

11-15 вересня 2017 року відбувся ХV з'їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (далі ТМУ), який проходив на базі гуманітарного корпусу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОН. 
Очолював роботу з’їзду президент ТМУ, директор Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного, академік НАН України Підгорський Валентин Степанович. 
Від Чернігівського відділення ТМУ до організаційного комітету входили директор Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, член-кореспондент НААН Волкогон Віталій Васильович та завідувач лабораторії рослинно-мікробних взаємодій, доктор біологічних наук, професор Надкернична Олена Володимирівна. 11 вересня відбулося відкриття ХV з’їзду ТМУ, під час якого заслухали доповідь президента та звіт голови ревізійної комісії ТМУ за 2013-2017 рр. 
Відбулися вибори президента, керівних органів, голови та членів ревізійної комісії ТМУ. Президентом був обраний академік НАН України Підгорський В.С. 
Робота з’їзду проводилась у 6 паралельних секціях:
 Секція 1: "Екологія мікроорганізмів і біорізноманітність"
 Секція 2: "Біоінформатика та систематика мікроорганізмів"
 Секція 3: "Фізіологія та біохімія мікроорганізмів"
 Секція 4: "Медична, ветеринарна мікробіологія та імунологія"
 Секція 5: "Мікробні біотехнології, нанобіотехнології"
 Секція 6: "Вірусологія, молекулярна біологія мікроорганізмів" 
Науковці Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН були головуючими на паралельних секційних засіданнях. 
Заступник директора з наукової роботи Козар С.Ф. був одним із головуючих на засіданні секції «Мікробні біотехнології, нанобіотехнології», а головний науковий співробітник Копилов Є.П. – на секції "Екологія мікроорганізмів і біорізноманітність". 
Мікробіологи Інституту представили ряд усних та стендових доповідей за такими темами: 
 Регулювання активності діазотрофів за їх комплексної інтродукції в агроценози сої (доповідач – Козар С.Ф.); 
 Мікоценоз кореневої зони люпину білого (Копилов Є.П., Надкернична О.В.); 
 Бульбочкові бактерії Bradyrhizobium japonicum: їх функціональна активність та використання (Крутило Д.В., Леонова Н.О.); 
 Дія фосфатмобілізувальних бактерій на фотосинтетичну активність рослин кукурудзи (Шевченко Л.А., Токмакова Л.М., Романенко О.В., Трепач А.О., Лепеха О.П.);  
 Activity nitrification process in the root zone of winter rye plants under influence of plants and mineral fertilizers (Коротка І.Г., Волкогон В.В.). 
Молоді вчені Інституту на основі своїх дисертаційних досліджень представили стендові доповіді: 
 Біологічні властивості виділених із травного тракту кролів бактерій роду Lactobacillus, перспективних для створення пробіотичних препаратів (Похилько Ю.М.); 
 Здатність ґрунтового сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes формувати мікоризу з рослинами гречки (Йовенко А.С.); 
 Acremonium sp. – збудник нового захворювання огірків в Україні – збудник нового захворювання огірків в Україні (Цехмістер Г.В.); 
В рамках ХV -го з’їзду ТМУ пройшла виставка "Мікробні біотехнології сьогодення", на якій виробники органічної сільськогосподарської продукції та вчені обговорили актуальні питання наукового супроводу агропромислового виробництва.

Повернення до спискуНовини України

Пошук: