Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Другий Всесвітній водний форум: «Управління водними ресурсами в світі: роль зрошення для сталого виробництва та продовольства» 01.12.2016

Другий Всесвітній водний форум: «Управління водними ресурсами в світі: роль зрошення для сталого виробництва та продовольства»

6-12 листопада 2016 року в Таїланді відбулись важливі події: 67-е засідання Міжнародного виконавчого комітету Міжнародної комісії по іригації та дренажу, 2-й іригаційний форум та круглі столи Міністрів і особливих представників країн-учасників. Була також технічна виставка.

Приймали участь 1200 учасників із 58 країн. Україну представляв академік НААН, радник дирекції Інституту водних проблем і меліорації НААН, професор Коваленко Петро Іванович – почесний віце-президент МКІД, учасник Постійного комітету стратегії і розвитку, керівник робочої групи – Іригація і дренаж в країнах з соціально-економічною трансформацією, заступник керівників Європейської регіональної групи та робочої групи сталі внутрігосподарські системи (техніка і способи поливу, в тому числі краплинне зрошення).

Тема Другого Всесвітнього водного форуму: «Управління водними ресурсами в світі: роль зрошення для сталого виробництва та продовольства»

Основні проблемні питання для обговорення на форумі було поєднано за такими напрямами.

Підтема 1. Основні питання зрошення і дренажу для забезпечення балансу водних ресурсів, продовольства, енергетики та екології.

Великим викликом для майбутніх десятиліть визнано збільшення виробництва продовольства з витратами меншої кількості природних ресурсів – води, ґрунту, енерії і біорізноманіття. З метою забезпечення сталого розвитку необхідним є підтримання балансу між водою, енергією, продовольством та екосистемами. Інтегрований підхід приймається за основу для розуміння та сталого управління ресурсами з девізом – зниження енергомісткості виробництва без шкоди для природних екосистем – більше врожаю на краплю води, на кіловат енергії».

Підтема 2. Управління в екстремальних кліматичних умовах, що спрямоване на боротьбу з повенями і посухами.

Зміна клімату визнається однією з найсерйозніших і нагальних проблем для людства і глобального навколишнього середовища.

Основними задачами в цих умовах стає зменшення небезпеки та подолання наслідків для глобального і локального суспільства або спільноти. Для цього кліматичні явища і зміни погоди повинні бути оцінені за їх величиною, частотою і варіабельністю; підготовленістю суспільства до цих подій; вразливістю регіону. Підвищення стійкості суспільства для подолання негативних наслідків, а також розробка стратегії адаптації до змін клімату визначається найбільш сприятливим підходом.

Підтема 3. Основні і розумні дії для боротьби з голодом і бідністю за допомогою зрошення і дренажу.

В цій підтемі представлені важливі елементи зрошення і дренажу, які впливають на подолання голоду і бідності. Ці елементи згруповані в законодавчі, правові, пов’язані з водним правом і ціноутворенням, управлінські, технологчні. Основними напрямами для подолання голоду і бідності визнано такі, що спрямовані на максимізацію продуктивності і ефективності, скорочення втрат води, досягнення стійкої інтенсифікації виробництва та управління попитом на водні ресурси, досягнення компромісних рішень.

Вченими Національної академії аграрних наук України та Інституту водних проблем і меліорації НААН на форум були представлено статті, тези і постерні презентації за зазначеними підтемами, зокрема:

в підтемі 1 – Я.М. Гадзало, П.І. Коваленко “Роль зрошення і осушення в забезпеченні сталого функціонування аграрного сектора в Україні”

в підтемі 3 – М.І. Ромащенко, О.О. Дехтяр “Реформування зрошення в Україні: організаційні і законодавчі аспекти” та П.І. Ковальчук, Г.А. Балихіна, В.П. Ковальчук, Т.В. Матяш “Системне управління водними ресурсами на придунайських територіях для продовольчої та екологічної безпеки”; Ю.О. Михайлов, А.М. Шевченко, Ю.Ю. Даниленко, С.М. Лютницький “Управління використанням води для зрошенням на півдні України”.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: