Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Інститут аграрної економіки: 60 років в авангарді аграрної економічної науки 08.07.2016

Інститут аграрної економіки: 60 років в авангарді аграрної економічної науки

За час свого існування Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» утвердився як провідна державна установа, що забезпечує розробку наукових та практичних засад державної політики розвитку сільського господарства України, зазначив директор Інституту аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко, виступаючи на урочистому засіданні Вченої ради з нагоди 60-ої річниці від дня створення Інституту, що проходить сьогодні, 7 липня 2016 року, у Національному науковому центрі.
За словами академіка, особливе місце в історії Інституту аграрної економіки займають наукові розробки проблем аграрної та земельної реформи в Україні, що триває в Україні з 1990 року.
За безпосередньої участі науковців Інституту аграрної економіки розроблялися та втілювалися в життя закони України, які і сьогодні визначають діяльність вітчизняного аграрного сектора. Серед них Закони України Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві (1990), Земельний кодекс України (1990, 1992), Про селянське (фермерське) господарство (1991), Про колективне сільськогосподарське підприємство (1992), Про плату за землю (1992), Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі (1996), Про сільськогосподарську кооперацію (1997), Про оренду землі (1998, 2002), Про особисте селянське господарство (1998, 2003), Про оцінку земель (2003), Про землеустрій (2003), Про фермерське господарство (2003), Про державну підтримку сільського господарства України (2004) та багато інших.
За основними результатами науково-дослідної роботи протягом 2011–2015 років підготовлено і направлено потенційним споживачам ряд програмних і прогнозних документів, здійснено експертизу низки законодавчих і нормативних документів. Тільки у 2015 році, поінформував Юрій Лупенко, опубліковано близько 400 наукових праць, у тому числі 24 монографії, 24 брошури, 323 статті в наукових виданнях. Сформовано і видано 12 номерів Міжнародного наукового журналу «Економіка АПК», 4 номери фахового видання «Облік і фінанси».
Нині в Інституті аграрної економіки працює понад 110 наукових співробітників, серед яких 24 доктори та 53 кандидати економічних наук, 7 академіків НААН. Щорічно у двох спеціалізованих радах захищається до 40 докторських і кандидатських дисертацій, видається найбільш рейтинговий в Україні науковий журнал «Економіка АПК». На зміну старшому поколінню приходить молодь: за останні 5 років частка науковців віком до 40 років зросла з 33% до 47 %.
В Інституті аграрної економіки започаткована нова адаптована до сучасних умов модель розвитку, підкреслив директор.
Колектив Інституту сповнений нових, амбітних, масштабних і перспективних планів, докладає усіх зусиль для примноження результативного доробку вітчизняної науки та належного наукового забезпечення поступального розвитку аграрної економіки, утвердження України серед провідних постачальників найкращої агропродовольчої продукції у світі, підсумував Юрій Лупенко.
Привітати колектив Інституту аграрної економіки прийшли депутати Верховної Ради України, посадовці Міністерства аграрної економіки та продовольства України, члени Президії Національної аграрної академії наук України, керівники та провідні науковці науково-дослідних установ НАН України та НААН, представники вищих наукових закладів аграрного та економічного спрямування, Київської ОДА та Голосіївської РДА у місті Києві, галузевих громадських об’єднань та бізнесу.

Повернення до спискуНовини України

Пошук: