Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Відбулось засідання Бюро Президії НААН 18.05.2016

Відбулось засідання Бюро Президії НААН

18 травня 2016 року в Національній академії аграрних наук України проведено засідання Бюро Президії НААН, де було розглянуто питання на тему: «Проблеми ціноутворення на агропродовольчу продукцію з урахуванням купівельної спроможності населення та інфляції» (доповідач: завідувач відділення ціноутворення, інфраструктури ринку та розвитку наукових інновацій Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» академік НААН О.М. Шпичак).

На засіданні були присутні члени Президії НААН, члени Відділення аграрної економіки і продовольства НААН, представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, громадських організацій, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Національного університету біоресурсів і природокористування України, Державної установи “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Інституту продовольчих ресурсів.

За результатами обговорення Президія НААН визнала роботу ННЦ «Інституту аграрної економіки» в частині наукового забезпечення проблем ціноутворення на продукцію АПК з урахуванням купівельної спроможності населення та інфляції задовільною.

З метою забезпечення дієвої системи ціноутворення в Україні та послаблення руйнівної сили інфляційно-девальваційних процесів в сільському господарстві в умовах низької купівельної спроможності населення на сучасному етапі необхідно здійснювати комплекс заходів, зокрема:

– забезпечення виконання біржами України, яких понад 500, їх фундаментальної функції – індикатора ринкової ціни продукції шляхом здійснення ф’ючерсної торгівлі (а не лише спотової та форвардної) з метою зменшення цінових ризиків сільськогосподарських товаровиробників через механізм хеджування;

– визначення еквівалентних цін для забезпечення відтворення виробництва сільськогосподарської продукції відповідними темпами.

– застосування системи механізмів державного регулювання з урахуванням земельних відносин щодо захисту інтересів виробників і споживачів, що діють в розвинених країнах світу та опрацьовані в Інституті аграрної економіки відповідно до умов України, які повинні передбачати стратегічний розвиток галузей та бути гарантованими у їх здійсненні, що усуне недовіру товаровиробників;

– вибірковим методом на основі базових підприємств систематично проводити оперативний моніторинг собівартості виробництва, як одного з факторів забезпечення конкурентоспроможності продукції в ринкових умовах, на підприємствах різних форм господарювання (в тому числі і в особистих підсобних господарствах) для отримання об’єктивної і оперативної інформації щодо діяльності суб’єктів ринку;

– систематично досліджувати структуру роздрібної ціни за видами продовольства та визначати частку кожного з учасників продовольчого ланцюга, створювати узгоджувальні комісії по цінах, витратах та доходах з представників виробництва сировини, її переробки і роздрібної торгівлі та незалежних експертів;

– з метою збільшення купівельної спроможності населення, зменшення безробіття та збільшення ємності внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції та продовольства України нарощувати додану вартість в продовольчих ланцюгах як джерела самозабезпечення АПК інвестиційними ресурсами.

– здійснювати аналіз і прогноз поточної кон'юнктури внутрішнього ринку основних видів сільськогосподарської продукції для своєчасного інформаційного забезпечення щодо стану ринкової ситуації безпосередніх товаровиробників та державних управлінських структур.

– систематично відстежувати рівень економічної доступності продовольства в умовах значного перевищення темпів зростання життєво необхідних витрат (вартість лікарських засобів, комунальних послуг тощо) над темпами збільшення розміру заробітної плати з метою передбачення та попередження соціальних збурень населення, які можливі за суттєвого розриву між доходами та витратами сімейного бюджету;

– здійснювати відповідну адресну допомогу малозабезпеченим верствам населення, що зменшить навантаження на бюджет;

– для усунення ажіотажного попиту населення необхідно створювати мінімум 5-ти денні резерви для безперебійного постачання видів продовольства у роздрібну мережу при незмінному рівні цін;

– в контексті розглянутої проблеми слід також звернути увагу на те, що на сьогодні згідно з Постановою КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р. „Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” серед переліку спеціальностей чітко не виділено такі фундаментальні напрями дослідження як проблеми ціноутворення, ринків та їх інфраструктури, які, як бачимо, є і залишатимуться надзвичайно актуальними. Без підготовки відповідних кадрів вирішити ці проблеми буде не можливо.

DSC_3631.jpg

DSC_3635.jpg

DSC_3643.jpg

DSC_3661.jpg

DSC_3678.jpg

DSC_3655.jpg


Повернення до спискуНовини України

Пошук: