Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН


Контакти

isgszr@gmail.com, isgsz@ukr.net

+38 (056) 746-91-26, +38 (056) 745-02-36Загальна інформація

РМВ була створена при Всесоюзному науково-дослідному інституті кукурудзи в 1970 р.. У своїй діяльності Рада керується статутом, затвердженим директором, що створює організаційно-правові та методичні засади її формування та функціонування.

Діяльність Ради

Досягнення у минулому. За участі молодих вчених в останні роки створено 35 гібридів кукурудзи та розроблені нові технологічні рекомендації по вирощуванню кукурудзи, озимої пшениці, ярих та зернобобових культур; розроблені диференційовані нормативи собівартості вирощування основних зернових культур, дана економіко-енергетична оцінка різних технологічних прийомів, опановані та удосконалені нові генетичні і біотехнологічні методики зі створення нового вихідного матеріалу кукурудзи; налагоджено співробітництво з міжнародними науковими установами (Білорусь, Росія, Болгарія, Греція).

Протягом 2010-2014 рр. РМВ проведено 3 конференції:

– Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Сучасний стан та перспективи виробництва продукції рослинництва в умовах змін клімату», 2010 р.

– Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Наукове забезпечення процесів інноваційного розвитку агропромислового комплексу України», 2012 р.

– Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України», 2014 р.

Лауреатом Премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2010 р. став доктор с.-г. наук Цилюрик О.І. за темою роботи: «Ефективність способів основного обробітку ґрунту та удобрення культур в короткоротаційних сівозмінах північної підзони Степу України».

Лауреатами Премії Президента України для молодих вчених у 2013 р. були кандидати с.-г. наук Федько М.М., Желязков О.І. («Стабілізація врожайності зернових культур в умовах степу України»).

Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених за останні п’ять років було призначено: кандидатам с.-г. наук Кулінічу О.О., Гирці Т.В., Педашу О. О.

Молоді вчені інституту брали участь у конкурсі на здобуття премії Національної академії аграрних наук України. Кращі доповіді були представлені на Відділені рослинництва НААН.

Рада молодих вчених ДУ ІСГСЗ була представлена на обласному конкурсі Краща Рада молодих вчених. Науковцями отримано гранти «Молоді вчені – Дніпропетровщині» (Гирка А.Д., Шевченко С.М., Шевченко О.М., Рябченко Е. М., Деревенець-Шевченко К.А., Гирка Т.В.).

Діяльність сьогодні. Молоді вчені Інституту приймають активну участь у підготовці і проведенні семінарів, нарад, днів поля, що проводяться впродовж весняно-літньо-осіннього періоду як на базі головної установи – ДУ Інституту сільського господарства степової зони НААН України, так і в мережі його дослідних станцій. Молоді науковці є невід’ємними учасниками виїзних засідань у районні центри Дніпропетровської області з метою навчання і пропаганди наукових досягнень, а також підвищення кваліфікації сільськогосподарських працівників агроформувань різних форм власності.

Молоді вчені беруть активну участь у волонтерському русі, забезпечуючи необхідними речами захисників Вітчизни, які беруть участь у АТО на Сході та бійців які знаходяться на лікуванні в Дніпропетровському військовому госпіталі та обласній лікарні ім. Мечникова.

План дій. Активом РМВ заплановано організацію нараду молодих вчених, круглий стіл для висвітлення нагальних проблем, пошуку можливих шляхів їх вирішення і перспектив на майбутнє. Основна мета зібрань – всебічна допомога і сприяння аспірантам і молодим науковим співробітникам у науковому процесі та координація розвитку молодіжної науки у Інституті. 

Члени ради:

Педаш Олександр Олександрович
Педаш Олександр Олександрович

Посада: голова Ради молодих вчених

+38 (056) 746-91-26
pedash.a.a@gmail.com
Резюме:

Педаш Олександр Олександрович (14.08.1983 р.)

– Освіта: Агроном-технолог за спеціальністю «Агрономія», Дніпропетровський державний аграрний університет, 2006 р.

– Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.

Вчене звання: не має.

Дисертація: «Оптимізація технологічних заходів вирощування пшениці озимої після ячменю ярого в умовах північної частини Степу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво, Інститут сільського господарства степової зони НААН України, м. Дніпропетровськ, 2011 р.

– Основні наукові напрями роботи. Розробка нових і удосконалення існуючих технологічних елементів по вирощуванню високопродуктивних сортів озимих культур, адаптованих до умов степових районів України, стійких до ураження хворобами та ушкодження шкідниками, з позитивною реакцією до зміни погодних умов, здатних стабільно реалізовувати генетичний потенціал урожайності і якості зерна.

Опубліковано понад 20 наукових праць, з яких близько половини у фахових виданнях, має патент на корисну модель «Спосіб збирання сільськогосподарських культур».

– Професійна діяльність:

· науковий співробітник лабораторії технології вирощування озимих зернових культур Інституту зернового господарства УААН, 2010-2011 рр.;

· старший науковий співробітник лабораторії технології вирощування озимих зернових культур Інституту сільського господарства степової зони НААН України, 2011 р.

· провідний науковий співробітник лабораторії технології вирощування озимих зернових культур Інституту сільського господарства степової зони НААН України, 2013 р.

– Основні наукові роботи:

● Особливості вирощування озимої пшениці в Степу України / Є. М. Лебідь, 
А. В. Черенков, О. О. Педаш [та ін.] // Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла. – К. : Аграрна наука, 2008. – Вип. 8. – С. 335–344.

● Педаш О. О. Вплив строків сівби та норм висіву на ріст і розвиток рослин озимої пшениці в осінній період вегетації // О. О. Педаш, С. А. Хорішко, О. І. Дубовий // Бюлетень Інституту зернового господарства. – Дніпропетровськ, 2008. – № 33–34. – С. 38–40.

Озима м’яка пшениця. Технології вирощування сільськогосподарських культур. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / [А. В. Черенков, В. Г. Нестерець, О. О. Педаш та ін.] // редкол. : М. В. Зубець (голова) та ін. – К. : Аграрна наука, 2010. – С. 254–270.

Фітосанітарний стан посівів озимої пшениці залежно від строків сівби та азотних підживлень / А. Д. Гирка, Т. В. Гирка, О. О. Педаш [та ін.]// Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків. – 2010. – Вип. 9. – С.45-54.

Рекомендації по вирощуванні озимих зернових культур в агроформуваннях Дніпропетровської області / [А. В. Черенков, М. С. Шевченко, О. О. Педаш та ін.]// Інститут сільського господарства степової зони НААН. – Дніпропетровськ. – 2011. – 42 с.

Контакти: e-mail: pedash.a.a@gmail.com

Боденко Наталя Анатоліївна
Боденко Наталя Анатоліївна

Посада: заступник голови РМВ

Досягнення: кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, учений секретар

+38 (056) 744-87-19
isgszr@gmail.com, isgsz@ukr.net
Судак Наталія Станіславівна
Судак Наталія Станіславівна

Посада: секретар РМВ

Досягнення: науковий співробітник лабораторії технології вирощування озимих зернових культур

+38 (056) 746-91-26
isgszr@gmail.com, isgsz@ukr.net
Бондаренко Оксана Вікторівна
Бондаренко Оксана Вікторівна

Посада: відповідальна за роботу рад молодих вчених в мережі станцій Інституту

Досягнення: науковий співробітник лабораторії технології вирощування озимих зернових культур

+38 (056) 746-91-26
isgszr@gmail.com, isgsz@ukr.net
Кравець Сергій Станіславович
Кравець Сергій Станіславович

Досягнення: кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії насінництва зернових

+38 (0562) 47-14-33
isgszr@gmail.com, isgsz@ukr.netПовернення до списку