Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН


Контакти

rivne_apv@ukr.net

+38 (0362) 27 35 00Історія створення Ради

Історія Ради молодих вчених відповідає етапам становлення Інституту сільського господарства Західного Полісся. Рада молодих вчених була створена  на базі Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції у 80-х роках ХХ століття. Головним із завдань Ради молодих вчених було і залишається на сьогодні сприяти розвитку наукового рівня та професійності молодих вчених інституту, зокрема збір та надання інформації про наукові конференції, семінари, школи ,конкурси, гранти, державні молодіжні програми та інші заходи, а також надання консультативної допомоги  при підготовці та участі у зазначених заходах.

За останні десять років закінчили аспірантуру 15 чоловік, 9 з яких захистили кандидатські дисертації. На сьогодні навчаються в аспірантурі 4 молодих науковці та є пошуковцями 2 члени ради. З них на протязі року планують вийти до захисту дисертації 4 чоловіки.

Раду молодих вчених Інституту сільського господарства Західного Полісся з 2011 року і до сьогодні очолює кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Шевчук Роман Васильович. На даний час у Раді молодих вчених нараховується 14 молодих науковців інституту, з яких 3 кандидати наук. 

Діяльність Ради

16 лютого 2007 року, будучи головою ради молодих вчених, Тітенко Андрій Олексійович подав до захисту та захистив дисертаційну роботу на тему: «Удосконалення основного обробітку ґрунту за вирощування ярого ячменю після стерньового попередника в умовах Західного Лісостепу»

26 вересня 2007 року молодий науковець, що входив у раду молодих вчених та був секретарем ради, Фурманець Мирослава Григорівна, подала до захисту та захистила дисертацію на тему: «Вплив попередників і добрив на продуктивність пшениці озимої у коротко ротаційних сівозмінах Західного Лісостепу України».

19 травня 2009 року молодий науковець, що входить в раду, Лук’яник Микола Миколайович, захистив дисертаційну роботу на тему: «Ефективність інвестицій сільськогосподарських підприємств».

2 лютого 2011 року член ради молодих вчених Фурманець Юрій Степанович подав до захисту та захистив дисертаційну роботу « Продуктивні показники бичків абердин-ангуської породи при згодовуванні високобілкових кормів та природної мінеральної добавки».

Також, у 2011 році молоді вчені інституту брали участь у засіданні 2 круглих столів на теми «Відновлювальні джерела енергії. Стан та перспективи використання в Україні» та «Перспективи впровадження розробок науковців області у галузях і сферах господарського комплексу регіону».

У 2012 році було проведено дві Всеукраїнські науково-практичні інтернет конференції: 25 липня «Вапнування та відтворення родючості ґрунтів в сучасних господарсько-економічних умовах» та 20 грудня «Інтенсифікація технологій – шлях до підвищення ефективності землеробства».

27 червня 2014 року було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Раціональне використання земельних ресурсів збереження і підвищення родючості ґрунтів». Було проведено конкурс на кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних і прикладних досліджень.

Було проведено конкурс на кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних і прикладних досліджень. Одну доповідь було рекомендовано Вченою радою на здобуття премії Президії Національної академії аграрних наук України «За кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень». Курбанова Оксана Михайлівна, молодший науковий співробітник лабораторії інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур з науковою доповіддю «Оптимізація удобрення озимої пшениці в умовах Західного Лісостепу України», пройшла у другий тур конкурсу та отримала подяку за високий рівень наукової доповіді.

Також, у 2014 році один з членів ради молодих вчених, Шевчук Олег Володимирович, подав до захисту та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Поживний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту та продуктивність сільськогосподарських культур за альтернативних систем удобрення в західному Лісостепу України».

Станом на 1 квітня 2015 року було заплановано та прочитано лекцію в Рівненській обласній бібліотеці для студентів другого курсу Рівненського державного аграрного коледжу молодим науковцем Браценюком В.Ю. на тему «Інтенсивна технологія вирощування сої в умовах Західного Лісостепу».

12 червня заплановано проведення Всеукраїнської науково практичної конференції «Покращення родючості ґрунтів в сучасних господарсько-економічних умовах та ефективність технологій застосування добрив»

Окрім того Молоді вчені як у минулому, так і тепер беруть активну участь у діяльності наукової установи та Центру наукового забезпечення АПВ Рівненської області. Зокрема, вони є виконавцями завдань з ПНД «Біоенергетичні ресурси», «Кормові ресурси», «Олійні культури», «Зернові культури», «Аграрна економіка», «Трансфер інновацій», «Землеробство», «Агроекологія». Щорічно молоді науковці беруть активну участь в організації та проведенні Днів поля, науково-практичних конференціях районних, обласних та міжобласних семінарах і нарадах. Постійно молоді науковці беруть участь у підготовці та розповсюдженні науково-технічної та кон’юктурно–економічної інформації. Крім того, пропаганда досягнень передового досвіду та інновацій проводиться шляхом організації виставок та виставок-ярмарків, підготовки інформаційних стендів, друк статей в пресі та наукових виданнях.

Рада молодих вчених інституту організовує і координує роботу молодих науковців. Регулярно заслуховуються звіти про виконання науково-дослідних робіт та підготовку дисертаційних робіт, визначаються та обговорюються пріоритетні напрямки дисертаційних досліджень.

Члени ради постійно беруть участь у роботі конференцій молодих вчених та спеціалістів, які проводяться науковими установами України, а також участь у засіданнях координаційних рад інститутів – головних установ з виконання ПНД. Щорічно 2 – 3 молодих співробітники проходять підвищення кваліфікації в наукових установах України. Крім того, четверо молодих науковців пройшли підготовку на курсах експертів – дорадників та одержали відповідні посвідчення і є членами ГО «Рівненська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Наука».

Рада молодих вчених інституту тісно співпрацює з радою молодих вчених Волинської ДСГДС. При спільних засіданнях проходить обмін досвідом з проведення науково-дослідних робіт та впровадження результатів у виробництво. На перспективу планується розширення співпраці з радами молодих вчених науково-дослідних установ НААН, а також з радою молодих вчених з Національного університету водного господарства та природокористування.


Члени ради:

Шевчук Роман
Шевчук Роман

Посада: голова Ради

+38 (098) 255 34 19
rom21@i.ua
Резюме:

Освіта: 1998 – 2002 рр. – Львівський державний аграрний університет, агрономічний факультет, спеціальність «Бакалавр з агрономії», диплом з відзнакою. 2002 – 2003 рр Львівський державний аграрний університет, агрономічний факультет, спеціальність «Вчений агроном», диплом з відзнакою. 2003 – 2006 – аспірантура Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН, спеціальність «кормовиробництво».

Наукова ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.

Вчене звання: старший науковий співробітник.

Досвід: травень 2010 р. – до тепер – завідуючий лабораторії кормовиробництва та біоенергетичної сировини Інституту сільського Господарства Західного Полісся НААНУ;

травень 2007 р. – листопад 2009 р. – науковий співробітник лабораторії кормовиробництва Інституту землеробства і тваринництва західного регіону;

грудень 2009 р. – травень 2010 р. – старший науковий співробітник відділу маркетингу та інновацій в АПВ Рівненського інституту АПВ.

Особисті відомості: українець 1980 року народження, одружений, є 2 доньки 8 та 1 рік.

Особисті якості: відповідальність, самостійність, комунікабельність, креативність, оптимізм, почуття гумору, чесність, здатність до самонавчання.

Додаткова інформація: знання мов – українська, російська (вільно) англійська, (читаю перекладаю зі словником); комп’ютерні навички – Word, Excel, Power Point, Internet; вміння користуватися сучасною оргтехнікою; є права водія категорії В; наявний закордонний паспорт, зацікавлення – автомобілі, комп’ютери, спорт, рибалка.

Ювчик Н.О.
Ювчик Н.О.

Посада: секретар Ради

Досягнення: науковий співробітник лабораторії агроекології та агрохімії

Лук’яник М.М.
Лук’яник М.М.

Досягнення: завідувач відділом науково-інноваційної роботи та розвитку експериментальної бази

Шевчук О.В.
Шевчук О.В.

Досягнення: науковий співробітник лабораторії агроекології та агрохімії

Злотенко О.Ю.
Злотенко О.Ю.

Досягнення: м. н. с. лабораторії кормовиробництва та біоенергетичної сировини

Сидорчук Т.А.
Сидорчук Т.А.

Досягнення: науковий співробітник інтенсивних технологій вирощування с-г культур

Курбанова О.М.
Курбанова О.М.

Досягнення: м. н. с. інтенсивних технологій вирощування с.-г. культур (здобувач)

Шевчук Г.М.
Шевчук Г.М.

Досягнення: завідувач сектором маркетингу та інтелектуальної власності (здобувач)

Гай А.О.
Гай А.О.

Досягнення: науковий співробітник лабораторії інноваційного провайдингу та економіки.

Гень С.П.
Гень С.П.

Досягнення: м. н. с. агроекології та агрохімії

Браценюк В. Ю.
Браценюк В. Ю.

Посада: м. н. с. лабораторії кормовиробництва та біоенергетичної сировини (аспірант)

Деркач С.М.
Деркач С.М.

Посада: м. н. с. агроекології та агрохімії (аспірант)

Бур’ян  Б.
Бур’ян Б.

Досягнення: аспірант

Ропак О.О.
Ропак О.О.

Досягнення: м. н. с. лабораторії інтенсивних технологій вирощування с-г культур (аспірант)

Антончук А.В.
Антончук А.В.

Досягнення: м. н. с. лабораторії інноваційного провайдингу та економіки
Повернення до списку