Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту сільського господарства Північного Сходу


Контакти

agronauka@gmail.com

+38 (0542) 69 50 02Історія створення Ради
Рада створена в 2005 році за ініціативою колишнього директора Бондаренка М.П. та ініціативної групи молодих вчених. Першим головою Ради обраний Скляренко Юрій Іванович.
Діяльність Ради

Досягнення і діяльність сьогодні:

- з 2005 року в Інституті діє Рада молодих вчених і аспірантів, яка має позитивні наслідки її створення, а саме сприяння професійному зростанню наукової молоді Інституту, представлення та відстоювання інтересів молодих науковців, вираження думки наукової молоді з різноманітних аспектів професійної діяльності, сприяння розв’язанню соціально-побутових умов життя молодих науковців інституту, організація та сприяння участі молоді інституту в різноманітних молодіжних конкурсах наукових робіт, в наукових конференціях, допомога при поданнях на грантову підтримку молодими науковцями, ініціювання і організація проведення шкіл і семінарів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених, сприяння публікаціям молодих вчених, надання організаційної допомоги при підготовці ними дисертацій.

План дій:

- налагодження контактів з аналогічними радами, організація та сприяння участі молоді інституту в різноманітних молодіжних конкурсах наукових робіт, в наукових конференціях, допомога при поданнях на грантову підтримку молодими науковцями, ініціювання і організація проведення шкіл і семінарів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених, сприяння публікаціям молодих вчених, надання організаційної допомоги при підготовці ними дисертацій


Члени ради:

Скляренко Юрій Іванович
Скляренко Юрій Іванович

Посада: голова Ради

+38 (095) 131 09 31
sklyrenko9753@rambler.ru
Резюме:

      Скляренко Юрій Іванович працює в колективі з 2002 року. В 2005 році обраний Головою Ради молодих вчених та аспірантів Сумського інституту АПВ УААН. В 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю розведення та селекція тварин в Спеціалізованій вченій раді №Д27.355.01 Інституту розведення і генетики тварин УААН  від 17 червня 2008 року (протокол № 13-09/9 від 3 грудня 2008 р.).  У 2009 році переведений на посаду старшого наукового співробітника. В цьому ж році Скляренко Ю.І. була призначена Стипендія Кабінету міністрів України для молодих вчених. Рішенням Вченої ради Інституту розведення і генетики тварин НААН від 6 жовтня 2010 року протокол № 31-09/6 Скляренко Ю.І. було присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника (атестат старшого наукового співробітника АС № 007590). В 2013 році наказом директора Інституту Скляренко Ю.І.  затверджений на посаді вченого секретаря Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН. Під час роботи на посаді вченого секретаря  Скляренко Ю.І.  виконує обов’язки за сумісництвом завідувача лабораторії тваринництва та кормовиробництва Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН. За період наукової роботи Скляренко Ю.І. опублікував 125 наукових праць, 5 методичних рекомендацій та отримав  3  патенти на корисну модель. За наукові досягнення  та організаційну роботу Скляренку Ю.І. була призначена стипендія Кабінету міністрів України для молодих вчених, відзначений грамотою Депаратмента АПР Сумської обласної державної адміністрації (2014 р.).

Дубовик Ольга Олексіївна
Дубовик Ольга Олексіївна

Посада: заступник голови

+38 (054) 269 50 02
Лаврик Ірина Миколаївна
Лаврик Ірина Миколаївна

Посада: секретар

+38 (054) 269 50 02Повернення до списку