Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту рибного господарства НААН


Контакти

+38 (044) 423 74 64Загальна інформація

Рада молодих вчених Інституту рибного господарства НААНУ (далі - РМВ) є органом самоврядування наукової молоді Інституту рибного господарства.

У своїй діяльності РМВ ІРГ керується такими принципами:

- верховенство наукової творчості та конкурсності;

- рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі;

Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності аспірантів та молодих вчених (віком до 35 років).

Основними завданнями РМВ є:

- підтримка аспірантів та молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;

- сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;

- участь в організації та розвитку міжінститутського та міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених;

- інформаційна діяльність тощо.

Членство у РМВ

1. У роботі РМВ можуть брати участь аспіранти та молоді вчені (віком до 35 років).

2. Членами РМВ можуть бути аспіранти та молоді вчені.

3. Прийом у члени РМВ проводиться РМВ на підставі письмової заяви вступаючого.

4. Член РМВ користується правом:

  • обирати та бути обраним у керівні органи РМВ;
  • брати участь в обговоренні усіх питань діяльності РМВ;
  • брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводить РМВ;
  • отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку РМВ.

5. Член РМВ зобов’язаний:

  • дотримуватись Положення про РМВ;
  • брати участь у роботі РМВ.

6. Припинення членства у РМВ:

  • Член РМВ може бути виключений з ради за порушення Положення про РМВ;
  • Питання про виключення члена РМВ вирішується РМВ;
  • Припинення членства у РМВ може бути здійснено за заявою члена РМВ або у випадку звільнення з роботи.
Діяльність Ради

РМВ ІРГ розробляє плани робіт щодо науково-методичного, соціального та культурного забезпечення молодих вчених. Плани розглядаються та затверджуються Вченою Радою Інституту. Згідно статуту РМВ, щорічно відбувається щонайменше шість засідань ради. На засіданнях РМВ молоді науковці та спеціалісти заслуховують різноманітні доповіді, проходять попередні заслуховування дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук, вирішують питання участі членів у науково-практичних конференціях, семінарах, преміях і грантах, приймають активну участь у культурній та соціальній діяльності Інституту, приймають активну участь у святкових заходах.

План засідань РМВ ІРГ у 2013р .

1. Доповідь на тему: “Міжнародні наукові товариства і спілки: перспективи та переваги участі” (Рудь Ю.П.) 18.02.2013.

2. Доповідь на тему: “Світова аквакультура: стан та напрямки розвитку” (Рудь Ю.П.). 28.05.2013.

3. Доповідь на тему: ScienceDirect , Springer , Wiley- Blackwell та PubMed : як підготувати літературний огляд? (Рудь Ю.П.)

Доповідь на тему: Е кологія дніпровських водосховищ (Котовська Г.О.).

Доповідь для участі у конкурсі молодих вчених НААН України:  Рибогосподарське значення прісноводних товарних рибних господарств України (Котовська Г.О.). 10.07.2013.

4. Участь у конкурсі на стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Пошук статевих ДНК-маркерів для ідентифікації статі у лососевих видів риб, що культивуються в Україні (Рудь Ю.П.);

Цитог енетичний моніторинг племінних ресурсів коропа в Україні (Глушко Ю.М.).

Доповідь на тему: Конгрес Федерації Європейських Мікробіологічних Товариств (FEMS), 21-25 липня 2013 р., м. Лейпциг, Німеччина (Рудь Ю.П.) 27.08.2013.

5. Доповідь на тему: Що таке peer review” (Рудь Ю.П.). 14.11.2013.

6. Звіт РМВ ІРГ за 2013 рік (Рудь Ю.П.).

План засідань РМВ ІРГ у 2014 р.

1. Доповідь на тему: Симпозіум з екології водних мікроорганізмів SAME2013” (Рудь Ю.П.). 20.02.2014

2. Доповідь на тему: Impact Factor (Рудь Ю.П.). 2 7 .0 3 .201 4 .

3. Участь співробітників ІРГ у IV міжнародній конференції молодих вчених NACEE 2014, Saint Petersburg 12-13.04. 24.04.2013.

4. У част ь у конкурсі молодих вчених НААН України (доповідь Сироватка Д.А.) 21.08.2013.

5. FABA 2014 І international Symposium on Fisheries and aquatic science ( Особа І.А. ) . 14.11.2013.

6. Доповідь на тему: Звіт про діяльність РМВ у 2014 році (Рудь Ю.П.). 27.11.2014.

Члени РМВ приймають участь у написанні робочих програм та звітів, проводять науково-дослідні експерименти, які є частиною аспірантських робіт та тематичних планів НДР лабораторій та відділів. Молоді вчені проводять роботу з оновлення веб-сайту Інституту, і зокрема сторінки РМВ, куди вносяться основні новини, які відбуваються в науковій установі. Щотижня члени РМВ ІРГ проводять заняття з англійської мови для покращення особистих навичок. 


Члени ради:

Рудь Юрій Петрович
Рудь Юрій Петрович

Посада: голова Ради

rud_yuriy@ifr.com.ua
Резюме:

 

Дата народження

 

Місце народження

 

Адреса:

 

Телефон

 

 

21.11.1983

 

м. Київ

 

03061, м. Київ, вул. Я. Галана, 2а, кв. 120

 

401 02 94, 097 953 80 80


E-mail

rud_yuriy@ifr.com.ua

Освіта:

Вища, магістр біології; спеціальність: мікробіолог, вірусолог

10.2007–10.2010

Навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

09.2001–08.2007

Навчання на біологічному факультеті  Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

01.1996–06.2001

Загальноосвітня школа № 186, м Київ.

09.1991-12.1995

Загальноосвітня школа № 170, м Київ.

Науковий ступінь

 

Кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.06 – вірусологія. Захистив у 2011 році дисертацію на тему «Молекулярно-біологічні властивості та фізико-хімічна характеристика іридовірусу комара Aedes flavescens»

Відношення до військової служби

Військовозобов’язаний, молодший лейтенант

 

Нагороди:

Переможець премії Президії НААН України за кращу наукову доповідь молодих вчених (2011 рік).

Наукові праці:

Автор понад 25 наукових праць.

Досвід роботи:

10.2012 – до тепер

01.2012 – 09.2012

 

01.2011 – 12.2011

04.2009 – 12.2010

 

 

Завідувач лабораторії біотехнології в рибництві Інституту рибного господарства НААН України

Старший науковий співробітник лабораторії біотехнології в рибництві Інституту рибного господарства НААН України

Науковий співробітник лабораторії біотехнології в рибництві Інституту рибного господарства НААН України

Молодший науковий співробітник лабораторії біотехнології в рибництві Інституту рибного господарства НААН України

Навички:

Посвідчення водія категорії “А”,“В”, з 2001 року.

Громадська робота:

01.2012 – до тепер

Голова Ради молодих вчених Інституту рибного господарства НААН України

Мови:

Українська – рідна, російська – вільно, англійська –  вільно.

Особисті дані:

Одружений. Є син (5 років) та донечка (5 міс). Відповідальний, комунікабельний,  працелюбний.

Інтереси:

Спорт, риболовля.

 

Котовська Ганна Олександрівна
Котовська Ганна Олександрівна

Посада: заступник голови Ради

Досягнення: старший науковий співробітник

gannkot@gmail.com
Берсан Тетяна Олексіївна
Берсан Тетяна Олексіївна

Досягнення: м.н.с.

tatyana_bersan@mail.ru
Борисенко Наталія Олександрівна
Борисенко Наталія Олександрівна

Досягнення: н.с.

b_natalia@i.ua
Глушко Юлія Миколаївна
Глушко Юлія Миколаївна

Досягнення: н.с.

niko-yulia@mail.ru
Гурбик Олександр Богданович
Гурбик Олександр Богданович

Досягнення: м.н.с.

ribak911@mail.ru
Особа Ірина Андріївна
Особа Ірина Андріївна

Досягнення: н.с.

iryna_osoba@ukr.net
Пономаренко Неля Миколаївна
Пономаренко Неля Миколаївна

Досягнення: н.с.

pon-nelya@yandex.ua
Сироватка Денис Анатолійович
Сироватка Денис Анатолійович

Досягнення: м.н.с.

denyska1117@gmail.com
Сироватка Наталія Юріївна
Сироватка Наталія Юріївна

Досягнення: м.н.с.

natysik_2g2@ukr.net
Симан Марія Юріївна
Симан Марія Юріївна

seemann.sm.@gmail.com
Хандожівська Ганна Іванівна
Хандожівська Ганна Іванівна

Досягнення: м.н.с.

anna-nyrka@mail.ru
Христинко Дмитро Сергійович
Христинко Дмитро Сергійович

Досягнення: с.н.с.

khristenko@ukr.netПовернення до списку