Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту садівництва НААН


Контакти

yulia.goncharuk@mail.ru

+38 (096) 961 69 16Загальна інформація
Рада молодих вчених була заснована Інститутом садівництва НААН у 2005 році, з метою організаційної, консультаційної та матеріальної підтримки наукової молоді. Першим головою Ради було обрано Барабаш Л.О., кандидата економічних наук, завідуючу відділом економіки. З 2008 до 2010 рр. головою був Кисельов Д.О., канд. с.-г. наук, науковий співробітник сектору біотехнології Інституту садівництва, лауреат премії Президії НААН. У 2011 році головою Ради обрано Гончарук Ю.Д., кандидата с.-г. наук, завідуючу відділом селекції плодових та ягідних культур, яка очолює її і донині.
Діяльність Ради

За час існування Ради її членами було здобуто 2 Премії Кабінету Міністрів України, 2 Премії Президії НААН, Премію Президента України, 4 Премії Голови Київської обласної державної адміністрації. Молодими науковцями захищено 10 кандидатських дисертацій (плодівництво) та 1 докторську (с.-г. економіка). Радою молодих вчених була організована і проведена всеукраїнська наукова конференція молодих вчених і спеціалістів «Проблеми адаптації та перспективи розвитку ягідництва» 8-10 грудня 2008 р, а також Міжнародна конференція молодих вчених і спеціалістів «Сучасні досягнення садівництва» 4-8 червня 2012 року.

На сьогодні Рада сприяє професійному зростанню наукової молоді, надає консультативну допомогу аспірантам та молодим вченим для покращення науково-дослідної діяльності. Члени Ради приймають активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних виставках, рекламують наукові надбання через засоби масової інформації.

У подальшому для максимального використання наукового потенціалу молоді будуть проводитись наукові конференції, семінари. Члени Ради представлятимуть свої наукові розробки для здобуття премій. Рада проводитиме обмін досвідом роботи з Радами молодих вчених інших наукових та навчальних закладів. Надаватимуться консультації згідно адаптації аграрної науки до європейських стандартів, наказів та постанов Міністерства освіти та науки.


Члени ради:

Гончарук Юлія Дмитрівна
Гончарук Юлія Дмитрівна

Посада: голова Ради

+38 (096) 961 69 16
Резюме:

Гончарук Юлія Дмитрівна 29 березня 2013 року захистила кандидатську роботу та отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук, працює завідуючою селекційно-технологічним відділом, є головою ради молодих вчених інституту (з 2011 року). Дослідну роботу з сортовивчення та селекції яблуні (в основному селекція на імунітет до парші та клонова селекція) за названою темою розпочала в 2009 році. Опублікувала 25 наукових праць, з них у фахових виданнях 12 (5, з яких у закордонних збірниках наукових праць): одноосібних - 10 та 2 у співавторстві, решта матеріали конференцій, на двох з яких отримано відзнаки за кращу доповідь; є співавтором монографії «Помологія. Яблуня», 2013 р. Розробила методичні рекомендації «Лабораторні та польові методи визначення морозостійкості плодових порід і культур», 2013 р. За сумлінність, відповідальність, значні наукові досягнення нагороджена Премією Голови Київської обласної державної адміністрації.

Лакида Ю.М.
Лакида Ю.М.

Посада: заступник голови Ради

Досягнення: аспірант

Трохимчук А.І.
Трохимчук А.І.

Посада: секретар Ради

Досягнення: м.н.с.
Повернення до списку