Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН


Контакти

andr-zay@meta.ua

+38 (0432) 46 40 27Загальна інформація
Рада молодих учених Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН  – це колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, який створено з метою активізації роботи молодих вчених, популяризації наукових досліджень молоді, координації та сприяння професійного розвитку,  переймання досвіду в старшого покоління науковців, підвищення ролі у виконані наукових досліджень Інституту та висвітлення їх ролі, а також вирішення соціальних питань молодих кадрів. 
Рада створена згідно постанови президії Національної академії аграрних наук у 2007 році (Протокол № 20 від 27.12.2007р.)
Діяльність Ради


Досягнення у минулому

У період 2012-2014 рр. 14 молодих науковці здобули ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

У 2013 році, з метою покращення рівня та якості проведення науково-дослідних робіт, за участі Ради молодих вчених закуплено та встановлено лабораторне обладнання Італійського виробництва для визначення азоту методом К’єльдаля.

У 2014 році 2 молодих вчених – Самохвал Тарас та Мовчан Ігор брали участь в Конкурсі на кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень, Київ, НААН 30 вересня 2014р. Самохвал Тарас увійшов у п’ятірку кращих та отрима відзнаку.

Спільно з Радою молодих учених Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції ІКСГП НААН взято участь у проведенні ІY Міжнародної науково-практично конференції молодих вчених «Перспективні напрямки розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва» 
(м. Тернопіль, 19 вересня 2014 р.).

Згідно плану роботи Ради молодих учених Інституту кормів та сільського господароства Поділля НААН у 2012-2014 рр. наукова молодь активно приймала участь у пропаганді результатів своїх власних досліджень та досягнень інституту в науково-практичних конференціях, семінарах і нарадах, що відбувались як на базі нашої науково-дослідної установи та інших вітчизняних та зарубіжних закладів: 7 Міжнародних науково-практичних конференціях в Україні, 2 Міжнародних науково-практичних конференціях за кордоном, 3 Всеукраїнській науково-практичній конференції,  5 семінарах-навчаннях.

Молоді учені щорічно переймають передовий світовий досвід, ознайомлюються з досягненнями сучасної науки та техніки на Міжнародній агропромисловій виставці: "АГРО, Інтер-Аро".

У лютому–червні 2014 року в Інституті кормів та сільського господарства Поділля для науковців, за сприяння дирекції та активної участі Ради молодих учених проводились заняття з іноземних мов (англійської та німецької).

Молоді вчені Інституту протягом даного періоду опублікували понад 160 статтей в фахових виданнях, є співавторами в більш ніж 12 правозахисних документів на інтелектуальну власність.


Діяльність сьогодні

На 01.01.2015 р. в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН серед 116 наукових співробітників є 42 молодих науковців, чий вік не перевищує 35 років і які відповідають статусу молодих учених. Із них 17 науковців мають науковий ступінь: кандидата сільськогосподарських наук – Гончар Т.М., Салтановська О.П., Кондратенко М.І., Гончарук В.В., Гончарук В.В., Забарний О.С., Забарна Т.А., Богословська М.С., Демидюк М.В., Савченко В.О., Самохвал Т.П., Мовчан І.В., кандидата економічних наук - Корнійчук Г.В., Рибаченко О.М., Спринчук Н.А., Кравчук О.О., кандидата біологічних наук - Ходаніцький В.К..  Розподіл молодих науковців за посадами наступний: 1 – завідувач відділу, 1  –  завідувач лабораторії, 9 – старші наукові співробітники, 11 – наукові співробітники, 20 –  молодші наукові співробітники.

Головною метою діяльності Ради є розвиток творчої і ділової активності, науковий ріст молодих вчених, а також представлення їхніх інтересів у професійній та соціально-побутовій сферах, сприяння у створенні умов для отримання значних наукових результатів, пропаганді та впровадженні результатів наукової й прикладної діяльності  молодих вчених і фахівців, залучення молоді до заняття наукою. Нашими цілями і завданнями є:

 • активізація професійного зростання молодих вчених, об’єднання їх зусиль для вивчення актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, а також розвиток інноваційної діяльності;
 • представлення захист та реалізація професійних, соціально-побутових і громадських інтересів, прав наукової молоді у Вченій раді Інституту та дирекції;
 • широке висвітлення та сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених;
 • сприяння розвитку міжнародних і вітчизняних наукових, культурних та інших зв’язків з участю молодих вчених;
 • залучення та закріплення молодих кадрів в Інституті для збереження та посилення наукового потенціалу, організація і координація соціальної діяльності молодих співробітників, аспірантів, здобувачів і докторантів всіх наукових підрозділів;
 • збереження і примноження традицій Інституту, розвиток наукових шкіл.    


План дій на майбутє

 • Всебічне висвітлення та пропаганда наукової діяльності молодих вчених Інституту на державному та міжнародному рівні;
 • Більш активніше представлення наукової діяльності в закордонних конференціях, що посилить позиції інституту, сприятиме міжнародному співробітництву;
 • Участь молодих вчених Інституту в міжнародних грантах, конкурсах, стипендій Верховної Ради України, кабінету Міністрів України, інших стипендій та премій;
 • Налагодження творчих зв’язків з науковою спільнотою вітчизняних та зарубіжних навчальних і науково-дослідних установ;
 • Проведення навчань, лекцій, семінарів з метою підвищення професійної майстерності та покращення рівня виконання дослідницької роботи;
 • Висвітлення результатів науково-дослідної роботи молодих вчених в мережі Інтернет та ЗМІ;
 • Участь та практична допомога в організації та здійсненні науково-практичних конференцій та інших наукових заходів, що проводяться на базі Інституту та його мережі;
 • Координація та методично-практична допомога в формуванні та захисті дисертаційних робіт молодими науковцями
 • У зв’язку із змінами в законодавстві освіти та науки України посилення контролю та докладання максимуму зусиль щодо захисту дисертаційних робіт науковців до 01.09.2015 року, які вже завершили навчання в аспірантурі;
 • Сприяння  поліпшенню соціально-побутових умов молодих вчених. 


Члени ради:

Заєць Андрій Петрович
Заєць Андрій Петрович

Посада: голова Ради

+38 (0432) 46 40 27
andr-zay@meta.ua
Резюме:

Дата народження:

09.11.1978 р.

Місце народження:

с. Радянське Літинського району Вінницької області

Адреса:

21100, м. Вінниця, проспект Юності 45 кв. 13

Телефон:

Моб. +380964447913

Роб. (0432) 46-40-27

Е-mail:

andr-zay@meta.ua

Освіта:

Вища, магістр наукового напрямку у твариннитцві

04.2003–04.2006

Навчання в аспірантурі Інституту кормів УААН за спеціальністю 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

10.2000–07.2001

Навчання на зооінженерному факультеті Вінницького державного аграрного університету. ОКР «Магістр» (диплом з відзнакою)

09.1995–02.2000

Навчання на зооінженерному факультеті Вінницького державного аграрного університету. ОКР «Спеціаліст»

01.1985–06.1995

Брусленівська загальноосвітня школа (з «Золотою медалью»)

Науковий ступінь:

Кандидат сільськогосподарських наук,  спеціальність 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів». Захистив в 2009 р. дисертацію на тему: «Продуктивна дія зерна сої та кормових бобів нової технології обробки при дорощуванні та відгодівлі свиней»

Відношення до військової служби:

Військовозобов’язаний

Наукові праці:

Автор 32 наукових праць, в тому числі 4 патентів України, 2 рекомендацій

Трудова діяльність:

 

10.2011 – до тепер

Завідувач лабораторії розведення тварин та інноваційних технологій в тваринництві Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

04.2006–10.2011

Науковий співробітник відділу технологій заготівлі та використання кормів

10.2001–04.2003

Викладач Верхівського сільськогосподарського технікуму ВДАУ

Навички:

Посвідчення водія категорії «А», «В», «С» з 2000 р.

Громадська робота:

 

10.2012 – до тепер

Голова Ради молодих учених  Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

04.2007– до тепер

Голова ПО «Вінницька міська організація Аграрної партії України»

Володіння мовами:

Українська – рідна, російська – вільно, англійська – з словником

Особисті дані:

Одружений, є донька Валерія, син Станіслав. Відповідальний, наполегливий, комунікабельний

Інтереси:

Футбол, риболовля, туризм, фотосправа

Самохвал Тарас Петрович
Самохвал Тарас Петрович

Посада: заступник голови Ради

Досягнення: канд. с.-г. наук с.н.с., відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ

Новаковська Вікторія Юр’ївна
Новаковська Вікторія Юр’ївна

Посада: секретар Ради

Досягнення: м.н.с. відділу оцінки якості, безпеки кормів і сировини

Рибаченко Леся Миколаївна
Рибаченко Леся Миколаївна

Досягнення: канд. екон. наук, ст. н. с. лабораторії економічних досліджень та маркетингу

Сатановська Ірина Павлівна
Сатановська Ірина Павлівна

Досягнення: с.-г. наук, м.н.с. відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ

Савченко Вікторія Олександрівна
Савченко Вікторія Олександрівна

Досягнення: канд. с.-г. наук, н.с. лабораторії технології вирощування сої та зернобобових культур

Ілліч Наталія Сергіївна
Ілліч Наталія Сергіївна

Досягнення: м.н.с. лабораторії наукового забезпечення та моніторингу інноваційної діяльності

Гончарук Віктор Васильович
Гончарук Віктор Васильович

Досягнення: канд. с.-г. наук, н.с. відділу оцінки якості, безпеки кормів і сировини

Мовчан Ігор Володимирович
Мовчан Ігор Володимирович

Досягнення: канд. с-г. наук, н.с. лабораторії землеробства і захисту кормових культур

Повернення до списку