Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту зрошуваного землеробства НААН


Контакти

irinabidnina@mail.ru; irinabidninaizz@mail.ua

+38 (0552) 36 11 96Історія створення Ради

У 1951 році в Інституті зрошуваного землеробства НААН було відкрито аспірантуру за чотирма спеціальностями: сільськогосподарські меліорації, агрохімія, селекція і насінництво, рослинництво. Тоді ж для науково-методичної координації аспірантів і науковців, що вже захистили кандидатські та докторські дисертаційні роботи, було створено Раду молодих учених. За роки свого існування молоді вчені Інституту захистили понад 150 кандидатських дисертаційних робіт, у тому числі лише за останні 10 років (2004-2014 рр.) 50 дисертацій. Щороку до аспірантури Інституту вступають 12-15 молодих учених, у тому числі з відривом від виробництва – 3-4 (в основному після закінчення університету). Упродовж існування до Ради входили активні молоді вчені та аспіранти, а очолювали її здебільшого кандидати с.-г. наук.

В Інституті постійно діяла і діє консультативна група докторів наук з питань надання методичної та практичної допомоги аспірантам і молодим ученим у складанні схем дослідів, підготовки наукових публікацій і кандидатських дисертацій.

Діяльність Ради

Досягнення у минулому 

Наші вчені завжди приймали участь у різних наукових семінарах, симпозіумах, конференціях, підвищували кваліфікацію в інших наукових установах. Постійно проводились конкурси серед аспірантів і молодих вчених на краще ведення дослідів та освоєння методики дослідної справи. Щороку організовували конкурс на кращу доповідь молодого вченого, проводили 1-3 конференції молодих вчених. Актив Ради організовував спортивні змагання та науково-популярні конкурси. До дня науки та працівників сільського господарства завжди Рада молодих учених приймала найактивнішу участь у підготовці номерів художньої самодіяльності для участі в святкових концертах, організовувала та проводила конкурси з виготовлення святкових ікебан, виробів ручної роботи тощо. Крім того, влітку кожного року наша молодь безпосередньою участю в ремонтних роботах забезпечує підготовку бази відпочинку ІЗЗ НААН «Науковець» до літнього сезону відпочинку. У жовтні 2014 р. молоді вчені нашої Ради прийняли активну участь у підготовці та проведенні в Інституті урочистих заходів, присвячених святкуванню 125-річчя заснування установи, допомогли в оформленні музею, поповненні експонатів виставкової зали, наведенні порядку на території дендропарку та висадці нових дерев, організували виставку витворів ручної роботи. , а також щорічно допомогли в підготовці ремонті У різні роки нашим молодим вченим неодноразово було присуджено стипендію Кабінету Міністрів України, яку одержували Перчиць А.І., Нетреба О.О., Войташенко Д.П., Біднина І.О.

 
Діяльність сьогодні 

На базі ІЗЗ НААН постійно проводяться науково-практичні конференції та семінари молодих вчених. Молоді вчені постійно приймають участь у Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях. На даний час до Ради входить 44 молодих вчених, у тому числі 6 – кандидатів с.-г. наук (з них 1 – в 2014 р. здобув вчене звання старшого наукового співробітника), 4 – провели попередній захист дисертаційних робіт, 15 – навчаються в аспірантурі. В Інституті двічі на рік видається Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Зрошуване землеробство", який входить до списку фахових видань України в галузі сільськогосподарських наук, в якому постійно друкуються 40-50 статей молодих учених та аспірантів Інституту. Молоді вчені активно публікуються в різних виданнях як України, так і за її межами (в середньому за рік на одного вченого припадає 4-5 наукових праць). Лише за останні 5 років молодими вченими отримано 27 патентів та авторських свідоцтв. Молоді вчені Інституту постійно спілкуються з іншими вченими, обмінюються досвідом, цікавою інформацією та новинами. У нас створена своя група у соц мережі VK.com


План дій 

Продовження існуючого курсу діяльності Ради молодих учених. Підтримка креативних ідей ініціативної молоді у проведенні зустрічей з науковцями інших установ з метою налагодження в подальшому співробітництва та обміну думками і пропозиціями щодо покращення особистої наукової діяльності. Поширення серед молодих учених інформації щодо проведення науково-практичних конференцій в межах України та за кордоном, а також публікації наукових статей у вітчизняних та іноземних фахових виданнях. Організація прослуховування позачергових виступів молодих учених з доповідями з метою кращої підготовки комунікативних навиків науковців. Матеріальна підтримка, заохочення та консультація в цьому напрямку.

Члени ради:

Біднина Ірина Олександрівна
Біднина Ірина Олександрівна

Посада: голова Ради

+38 (0552) 36 24 17
Резюме:

1.      Прізвище:           Біднина


2.       I'мя по батькові :       Ірина Олександрівна


3.       Дата народження:      22.09.1983 р.

4.       Громадянство:  Українка

5.       Освіта: Вища


Учбовий заклад:

Херсонський державний аграрний університет

Рік:

2000-2005

Отриманий диплом або кваліфікація:

Диплом вченого  агронома зі спеціалізацією «Технологія переробки продукції рослинництва»

Учбовий заклад (аспірантура):

Інститут землеробства південного регіону УААН

Рік:

2006-2008

Отриманий диплом або кваліфікація:

Диплом кандидата сільськогосподарських наук

1.       

6.     Знання мов

Українська, російська - вільно, англійська  – читаю та можу спілкуватися.

7.    Сімейний стан: заміжня, маю дочку


8.    Ключові кваліфікації кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю «агрохімія»


9. Досвід роботи


Рік:

Серпень 2008 - вересень 2013 рр.

Місце знаходжен-ня

м. Херсон, смт. Наддніпрянське

Інститут зрошуваного землеробства НААН

 

 

Посада

Молодший, науковий, старший науковий співробітник

Опис

 

 

Займалась проведенням польових і лабораторних досліджень щодо технологій вирощування сільськогосподарських культур, за матеріалами моїх досліджень було опубліковано 68 наукових праць та два патент на корисну модель, є співавтором 6 науково-методичних рекомендацій, постійно приймала участь у науково-практичні конференції та семінарах, одержувала перше та друге місце серед кращих доповідей молодих вчених  Інституту зрошуваного землеробства НААН у 2011-2012 роках.

Рік:

Жовтень 2013 по теперішній час

м. Херсон, смт. Наддніпрянське

Вчений секретар, завідувач аспірантурою Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України

Місце знаходжен-ня

Посада

Опис

 

Планування тематики досліджень Інституту, підписання угод з головними науковими установами та договорів з Академією на проведення наукових досліджень, формування та затвердження тематичних планів науково-дослідної роботи

Реєстрація завдань в УкрІНТЕІ, оформлення реєстраційних, облікових та інформаційних карток

Планування, організація та проведення засідань вчених рад, ведення протоколів та іншої документації

Робота аспірантури Інституту, організація та проведення вступних і кандидатських іспитів при підготовці кандидатських дисертацій аспірантами й здобувачами Інституту, оформлення документації

Організація проведення звітності Інституту, підписання актів здачі-приймання науково-дослідних робіт.

Співвиконавець проведення фундаментальних досліджень з виконання двох завдань державних програм наукових досліджень, ведення документації, звітування.

З жовтня 2013 року відкритим голосуванням обрана головою Ради молодих вчених Інституту зрошуваного землеробства

 

Котельников  Дмитро Ігорович
Котельников Дмитро Ігорович

Посада: заступник голови Ради

Пілярська Олена Олександрівна
Пілярська Олена Олександрівна

Посада: секретар Ради
Повернення до списку