Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
27.12.2019

Президія Національної академії аграрних наук України оголошує конкурс на заміщення вакансій дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НААН

 

Від Президії

Національної академії аграрних наук України

 

         Президія Національної академії аграрних наук України оголошує конкурс на заміщення вакансій дійсних членів (академіків) НААН за такими спеціальностями:

 

Спеціальність

Кількість вакансій

Агрономія (агроґрунтознавство та картографія ґрунтів)

1

Агрономія (сільськогосподарські меліорації)

1

Агрономія (ґрунтова мікробіологія)

1

Агроінженерія (машини і засоби механізації, випробування і технічне регулювання)

1

Захист і карантин рослин

1

Агрономія (селекція і насінництво)

1

Агрономія (рослинництво, овочівництво)

1

Екологія (зоотехнія)

1

Ветеринарна медицина (лейкози тварин)

1

Ветеринарна медицина (вірусологія)

1

Економіка та управління національним господарством (агропромисловий комплекс)

1

Економіка природокористування

1

Світове господарство і міжнародні економічні відносини (агропромисловий комплекс)

1

Харчові технології

1

Публічне управління та адміністрування (наукове забезпечення регіонального розвитку агропромислового комплексу)

1

Публічне управління та адміністрування (наукове забезпечення державного регулювання розвитку агропромислового комплексу)

1

Всього

16

 

та членів-кореспондентів НААН  за такими спеціальностями:

 

Спеціальність

Кількість вакансій

Агрономія (загальне землеробство, агрохімія)

1

Агрономія (сільськогосподарські меліорації)

2

Агрономія (ґрунтова мікробіологія)

1

Агроінженерія (машини і засоби механізації, енергетичні системи та комплекси)

1

Садівництво та виноградарство

2

Агрономія (селекція і насінництво)

2

Захист і карантин рослин

1

Агрономія (овочівництво)

1

Агрономія (генетика, селекція)

1

Генетика (зоотехнія)

1

Зоотехнія (годівля тварин і технологія кормів)

1

Ветеринарна медицина (паразитологія)

1

Ветеринарна медицина (мікроелементози тварин)

1

Землеустрій та кадастр

1

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1

Економіка природокористування

1

Харчові технології

2

Публічне управління та адміністрування (науково-освітнє забезпечення регіонального розвитку агропромислового комплексу)

1

Публічне управління та адміністрування (інноваційний розвиток земельних відносин)

1

Публічне управління та адміністрування (землекористування)

1

Публічне управління та адміністрування (зовнішньоекономічна діяльність)

1

Публічне управління та адміністрування (рослинництво)

1

Публічне управління та адміністрування (метрологія, стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції)

1

Історія та археологія (історія сільськогосподарської науки)

1

Всього

30

 

 

         Згідно зі Статутом Академії на вакансії дійсних членів (академіків) НААН можуть бути висунуті члени-кореспонденти НААН  доктори наук, а на вакансії членів-кореспондентів НААН – громадяни України доктори наук, які зробили значний внесок в аграрну науку та практику, підготовку наукових кадрів та формування наукових шкіл. 

         Висувати кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти із перелічених вище спеціальностей можуть вчені (наукові, науково-технічні) ради наукових установ, атестованих відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та закладів вищої освіти (університетів та академій), а також дійсні члени НААН. Члени-кореспонденти мають право висувати кандидатів у члени-кореспонденти Академії.

         Висунення кандидатів вченою (науковою, науково-технічною) радою здійснюється шляхом обговорення і таємного голосування.

         На кожного учасника конкурсу до Президії Академії протягом місяця з дня опублікування цього оголошення подаються у двох примірниках такі матеріали:

         - при висуненні кандидата вченою (науковою, науково-технічною) радою: подання за підписом керівника організації, яка висуває кандидата, з належним обґрунтуванням, яке включає кількісну та якісну оцінку внеску кандидата в науку, практику і підготовку кадрів; витяг з протоколу вченої (наукової, науково-технічної) ради з наведенням результатів таємного голосування;

         - при висуненні кандидата дійсним членом або членом-кореспондентом НААН: лист дійсного члена Академії (члена-кореспондента), який рекомендує кандидата, з належним обґрунтуванням (таким, як при висуненні вченою радою); характеристика науково-виробничої діяльності кандидата, підписана керівником організації, де він працює.

         Також в обох випадках подаються такі документи в двох примірниках:

         - особиста заява (довільної форми) кандидата на участь його у конкурсі на заміщення вакансії;

         - листок з обліку кадрів;

         - автобіографія;

         - список наукових праць за встановленою формою;

         - копії (завірені за місцем роботи) дипломів (атестатів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, державні та відомчі нагороди, премії тощо;

         - 2 фотокартки розміром 4х6 см.

 

         Документи подавати на адресу:

                   01010, м.Київ-10, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9

                   Президія Національної академії аграрних наук України.

         Телефон для довідок:   521-92-96.

 


Критерії

вимог до претендентів на вакансії дійсних членів НААН

№ пп

Показник

1.

Наукові праці у провідних фахових виданнях – не менше 120,

              з них опубліковано у виданнях, які віднесено до міжнародних наукометричних баз даних, – не менше 15,

              монографій – не менше 5.

2.

Формування наукової школи

              підготовлено:  кандидатів і докторів наук – не менше 5.

3.

Наявність вченого звання професор.

4.

Робота в наукових установах, закладах вищої освіти на посадах керівника структурного підрозділу, головного і провідного наукового співробітника, професора кафедри – не менше 10 років.

5.

Наявність особистих наукових досягнень (відкриття, міжнародні та урядові премії за наукові досягнення, патенти, членство у міжнародних наукових об’єднаннях, розроблення нових наукових напрямів досліджень).

6.

Особистий внесок у зростання наукового потенціалу і досягнень НААН за останні 5 років наукової та науково-педагогічної діяльності.

7.

Участь у створенні і впровадженні інновацій, підготовці законодавчих і нормативно-правових актів.

8.

Визнаний авторитет серед адміністративних державних структур та аграрного бізнесу.

 

Критерії

вимог до претендентів на вакансії членів-кореспондентів НААН

№ пп

Показник

1.

Наукові праці у провідних фахових виданнях – не менше 90,

             з них опубліковано у виданнях, які віднесено до міжнародних наукометричних баз даних, – не менше 10,

             монографій, навчальних посібників  – не менше 3.             

2.

Формування наукової школи

              підготовлено: кандидатів і докторів наук – не менше 3.

3.

Наявність вченого звання професор.

4.

Робота в наукових установах, закладах вищої освіти на посадах керівника структурного підрозділу, головного і провідного наукового співробітника, професора кафедри – не менше 5 років.

5.

Участь у науково-організаційній діяльності НААН та профільних відділеннях.

6.

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, редколегій з видання збірників наукових праць та журналів, громадських та міжнародних наукових об’єднань (проекти, гранти) і організацій. Наявність особистих наукових досягнень.

7.

Впровадження інновацій у виробництво із документальним підтвердженням. 

 


Повернення до списку