Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
02.05.2018

конкурс для визначення кандидатури організатора аукціону щодо продажу майна банкрута Державного підприємства дослідне господарство «Центральне»

Керуючись частиною третьою статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, що входять до відання НААН затвердженого Постановою Президії Національної академії аграрних наук України від 27.11.2013р. протокол №20, з метою проведення конкурсу для визначення кандидатури організатора аукціону по продажу майна банкрута ліквідатор Державного підприємства дослідне господарство «Центральне» (код ЄДРПОУ 00729876,    58026, Чернівецька
область, м.Чернівці, вул. Каштанова, 20), арбітражний керуючий Рабанюк
Віктор Степанович (Свідоцтво Міністерства юстиції України № 615 від 23.04.2013 р.), який діє на підставі ухвали господарського суду Чернівецької області по справі № 5027/805-6/2012 від 05.09.2017 року, оголошує конкурс щодо визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута.


Інформація про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні:
Найменування:    Державне підприємство дослідне господарство
«Центральне»
Код ЄДРПОУ: 00729876
Адреса місцезнаходження: 58026, Чернівецька область, м.Чернівці, вулиця Каштанова, 20
Державна частка у статутному капіталі Державного підприємства дослідне господарство «Центральне» становить 100%.
Орган управління: Національна академія аграрних наук України.
Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні: продаж рухомого майна сільськогосподарського призначення, сільськогосподарська техніка, транспортні засоби та обладнання, Державного підприємства дослідне господарство, що знаходиться за адресою: вул. Каштанова, 20 м.Чернівці, Чернівецька область.
Вимоги до організатора аукціону:
Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:
о бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;
о мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;
о мати технічні можливості для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу).
Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону»
Претендент подає замовнику аукціону наступні документи:

•    Заяву, у якій зазначається повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові); код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження (місце проживання); номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу в правовідносинах із третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори; пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;
•    засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;
•    довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з проведення аукціонів.
Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам встановити до 21 травня 2018року .
Заяви та відповідні документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам направляти за адресою :
58026, м.Чернівці, вул.Каштанова, 20.
Телефони для довідок: (095) 36-26-813
Текст проекту договору про проведення аукціону

Повернення до списку