Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
06.10.2017

Конкурс на зайняття посади директора Синельниківської селекційно-дослідної станції Державної установи Інституту зернових культур НААН

Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття посади директора Синельниківської селекційно-дослідної станції Державної установи Інституту зернових культур НААН (52523, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, село Раївка, вул.Бугаєнка, буд. 3). 
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковій ступень доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж наукової або науково-організаційної роботи не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності цієї наукової установи.
Строк подання заяв – 60 (шістдесят) календарних днів з дня опублікування оголошення Академією. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи: 
- заяву про участь у конкурсі на ім’я Президента НААН, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією (розміром 3х4 см); 
- автобіографію; 
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; 
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656); 
- довідку про наявність або відсутність судимості; 
- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; 
- копію паспорта, засвідчену претендентом; 
- копію трудової книжки; 
- письмову згоду на обробку персональних даних. Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально). 
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент. У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору до проведення виборів додатково подає підписану заяву та завірені копії документів. 
У разі не подання зазначених документів, претендент не допускається до участі у виборах.
Документи надсилати на адресу: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі. 
Телефон для довідок : (044) 521-92-91.

Повернення до списку