Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
30.01.2017

Конкурс на заміщення вакантної посади директора Державного підприємства «Проектно-технологічне бюро» Інституту водних проблем і меліорації НААН

Національна академія аграрних наук України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 та Статуту Національної академії аграрних наук України зареєстрований наказом Міністерства юстиції України №2335/5 від 27.07.2016 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Державного підприємства «Проектно-технологічне бюро» Інституту водних проблем і меліорації НААН  

1. Найменування підприємства: Державне підприємство «Проектно-технологічне бюро» Інституту водних проблем і меліорації НААН 

 2. Місцезнаходження підприємства: 03022, м.Київ, вул.Васильківська, буд.37 

 3. Основні напрями діяльності підприємства: - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; - будівництво трубопроводів. 

4. Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі: 21 календарний день після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті НААН. 

5. Місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: м. Київ-010, вул. Суворова (вул. Михайла Омеляновича-Павленка), 9, Національна академія аграрних наук України, кімната 143, телефон для довідок: (044) 521-92-91, електронна пошта: vnka@naas.gov.ua. 

6. Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою, вимоги щодо їх оформлення: - заява на участь у конкурсі на ім’я Президента НААН Гадзало Я.М. Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента - повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності); - належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту; - біографічну довідку (резюме); - конкурсну пропозицію; - згоду на обробку персональних даних; - довідку про наявність або відсутність судимості; - довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; - рекомендації та інші документи на його розсуд. Відповідальність за недостовірність документів несе претендент. У разі подання заяви та документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає власноруч підписану заяву. Відповідальність за недостовірність документів несе претендент. 

7. Дата та місце проведення конкурсного відбору: Дата проведення конкурсного відбору 2 березня 2017 року, 09 год. 00 хв.. Місце проведення: м.Київ, вул.Васильківська, буд.37, Інститут водних проблем і меліорації НААН. 

8. Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору: Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Національної академії аграрних наук України (http://naas.gov.ua/) не пізніше трьох днів з дати його завершення. 

9. Вимоги до претендента: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

10. Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна містити проект програми діяльності підприємства на середньострокову перспективу, в якій передбачається: - детальний першочерговий план розвитку підприємства протягом одного року; - заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; - обсяг надходження коштів до бюджетів; - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; - пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності. 

11. Інформація про фінансові показники розміщені на офіційному веб-сайт Інституту водних проблем і меліорації НААН http://igim.org.ua/. 

12. Представники засобів масової інформації мають право буди присутніми на засіданнях Комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення переможця. Допуск (акредитація) представників ЗМІ здійснюється за електронною адресою: vnka@naas.gov.ua до 28 лютого 2017 року до 17.00.

Повернення до списку