Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин»

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин» За фахом:
     Сільськогосподарські

Тип видання: Збірник

Дата публікації:

Перейти до перегляду

Короткий опис:
Сфера розповсюдження: загальнодержавна 
Статус видання: вітчизняне Рік заснування: 1971
 Проблематика: Публікація оригінальних оглядових, експериментальних та методичних статей за напрямками: розведення і селекція, генетика, біотехнологія, відтворення, збереження біорізноманіття тварин. ISSN 2312-0223 
Періодичність: два збірника на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 21595-11495 ПР від 08.09.2015 р. Мова видання: українська, англійська, російська. 
Засновник: Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН 
Головний редактор: М. В. Гладій 
Заступник головного редактора: Ю. П. Полупан 
Відповідальний секретар: О. В. Бойко 
Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин» перереєстровано і внесено в оновлений перелік фахових видань України з сільськогосподарських наук (підстава: наказ МОН України № 1021 від 7 жовтня 2015 р.). Збірник зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France), включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Національна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського (Україна), Index Copernicus (Польща).