Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Селекція і насінництво

Селекція і насінництво За фахом:
     Сільськогосподарські

Тип видання: Збірник

Дата публікації:

Перейти до перегляду

Короткий опис:

    Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України з 1964 року видає міжвідомчий тематичний науковий збірник «Селекція і насінництво» ISSN 0582-5075, який є фаховим у галузі сільськогосподарських наук. Періодичність виходу збірника – два випуски на рік, у червні та грудні кожного року.

        У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, біотехнології, геноміки, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення, сортознавства, рослинництва, роботи, виконані на міждисциплінарних стиках та інші, пов’язані з проблемами селекції і насінництва польових, овочевих, плодових культур.

        Збірник розрахований на спеціалістів у галузі сільського господарства, селекції, біології, фізіології, генетики рослин, викладачів і студентів вузів, аспірантів та наукових працівників.