Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

ВЕЛИЧКО Володимир Андрійович

ВЕЛИЧКО Володимир Андрійович

Дата народження: 02 жовтня 1953

Звання: член-кореспондент

Посада: директор Державного видавництва «Аграрна наука» Національної академії аграрних наук України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук

Контактний телефон: (044) 257-40-81

Email: agrovisnyk@ukr.net


Попередні посади: 

1979–1980 – інженер відділу фізичної географії Інституту географії АН України.
1980–1995 – науковий редактор, старший науковий редактор, провідний науковий редактор, керівник науково-редакційної групи з підготовки і випуску «Червоної книги України» Республіканського видавництва «Українська енциклопедія імені М. П. Бажана».
1995–1999 – заступник директора Видавництва «Аграрна наука», заступник головного редактора науково-теоретичного журналу «Вісник аграрної науки».
1999–2012 – директор Редакції журналу «Вісник аграрної науки» НААН.
З 2012 по теперішній час - директор Державного видавництва «Аграрна наука» Національної академії аграрних наук України.

Наукова діяльність: 

1999 – захист кандидатської дисертації у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за спеціальністю «агроґрунтознавство і агрофізика»; тема: «Ґрунтовий покрив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, його діагностика і класифікація).
2009 – захист докторської дисертації у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за спеціальністю «агроґрунтознавство і агрофізика»; тема: «Родючість ґрунтів України за агропотенціалами основних сільськогосподарських культур.
Наукові інтереси - класифікація ґрунтів, картографування ґрунтів, грунтово-екологічне районування, геохімія ландшафтів, оцінка агроресурсного потенціалу ґрунтів, бонітування ґрунтів, прогнозування врожайності сільськогосподарських культур через зміну (циклічність) клімату, розробка природного механізму захисту ґрунтів від ерозії.
Доведено доцільність визначення якості ґрунтів за родючістю, враховуючи дані з врожайності сільськогосподарських культур у довготривалих дослідах. Запропоновано систему якісного оцінювання ресурсних можливостей ґрунтів рівнинної частини України за допомогою природних потенціалів ґрунтів, а також агропотенціалів природної і ефективної родючості. Обґрунтовано визначення макрозон спеціалізації землеробства з урахуванням грунтово-екологічних умов України і параметрів агропотенціалів основних культур. На прикладі Херсонської області здійснено регіональну оцінку ґрунтових ресурсів для інвестиційних проектів.
Впровадження сучасних картографічних методів дослідження в ґрунтознавстві і створення новітніх ґрунтових карт України, областей, природних зон і окремих регіонів. Підготовлено 1 кандидата і 1 доктора наук.


Почесні звання, нагороди:: 

- З 2014 – заступник головного редактора міжнародного журналу «Agricultural Sciense and Practice».
- З 2010 – член спеціалізованої вченої ради Д 64. 354.01 в Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за спеціальністю 06.01.03 – «агроґрунтознавство і агрофізика».
- 2010–2012 – член спеціалізованої вченої ради Д 26.362.01 в Інституті гідротехніки і меліорації Національної академії аграрних наук України за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарська меліорація.
- З 2010 – член спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 в Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН за спеціальністю 06.01.03 – «агроґрунтознавство і агрофізика».
- 2011–2014 – член вченої ради Українського інституту експертизи сортів рослин, головний редактор, заступник головного редактора науково-практичного журналу «Сортовивчення і охорона прав на сорти рослин».
- 2002–2004 – заступник головного редактора наукового журналу «Екологічний вісник» Всеукраїнської екологічної ліги.
- 2002–2006 – член редакційної колегії «Екологічної Енциклопедії».
- 2016 – обрано членом-кореспондентом НААН.
- 2006 – лауреат Премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці».
- 2009 – нагороджений Почесною грамо¬тою Кабінету Міністрів України.


Публікації: 

- - наукові праці – понад 130, з яких книги, монографії у тому числі у співавторстві –28, з них навчальні посібники – 4, підручник –1.