Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Бондарчук Анатолій Андрійович

Бондарчук Анатолій Андрійович

Дата народження: 27 січня 2018

Звання: член-кореспондент

Посада: директор Інституту картоплярства НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1971 - 1976 - директор Калинівського міжколгоспного плодоконсервного заводу
1976-1992 – голова колгоспу «Більшовик»
1992-1995 голова КСП «Артеміда»
1995 - 1997 - директор дослідного господарства «Артеміда»
1997 - 2002 - голова Калинівської райдержадміністрації Вінницької області
2002 - 2005 - директор дослідного господарства «Артеміда»

Наукова діяльність: 

У 1989 р. в Інституті цукрових буряків захистив кандидатську дисертацію на тему: «Разработка элементов технеологии производства сахарной свеклы гибрида Уладовский МС-5, созданного на основе цитоплазматической мужской стерильности». У 2010 р. в ННЦ «Інститут землеробства» захистив докторську ди¬сертацію на тему: «Наукові основи насінництва картоплі в Україні».
Його наукові розрозки є вагомим внеском у розвиток теоретичних і практичних питань селекції та насінництва картоплі.
Наукова діяльність Бондарчука А.А. присвячена розробці ефективних методів інтенсифікації процесу відтворення добазового та базового насіння картоплі на основі отриманого біотехнологічними методами садивного матеріалу із застосуванням сучасних методів оцінки його якісних показників; визначенню основних чинників втрати насіннєвим матеріалом продуктивних якостей та адаптивності сортів в процесі репродукування в різних агрокліматичних зонах країни, розробці ефективних методів попередження інфікування оздоровленого насіннєвого матеріалу вірусними, грибними та бактеріальними хворобами, здійсненню науково-методичного забезпечення процесу відтворення добазового та базового насіння в елітних господарствах з первинного насінництва. Науково обґрунтуваві зональні технології вирощування насіннєвої картоплі, які дозволяють за використання вітчизняних сортів, значно підвищити її врожайність та валове виробництво.
Є головою Координаційно-методичної ради ПНД «Картоплярство». Очолює редакційну раду та є головним редактором збірника «Картоплярство» та науково-виробничого журналу «Картоплярство України».


Почесні звання, нагороди:: 

- 1996 – Заслужений працівник сільського господарства України
- 2007 - професор
- 2010 - доктор сільськогосподарських наук
- Має нагороди: Почесну грамоту Верховної ради України, медаль «За трудовое отличие», орден «За заслуги III ступеня», Почесну відзнаку УААН, Подяку НААН, Обирався депутатом районної ради.
- 2016 - обрано членом-кореспондентом НААН Відділення рослинництва


Публікації: 

- Опублікував 139 наукових праць, у тому числі 6 монографій,13 методичних рекомендацій, має 24 патенти на сорти картоплі та винаходи України.