Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Ковтун Світлана Іванівна

Ковтун Світлана Іванівна

Дата народження: 11 травня 1972

Звання: академік

Посада: заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1994 - 2001 – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії Інституту розведення і генетики тварин УААН
2001 - 2011 – завідувачка лабораторії клітинної інженерії цього ж Інституту
2011 - 2013 – заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин НААН
2013 - 2014 – Головний вчений секретар Президії НААН
2014 - по т/ч – заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН

Наукова діяльність: 

Широкий спектр наукових інтересів Ковтун С.І. включає застосування біотехнологічних методів у відтворенні тварин з метою послідовного підвищення генетичного потенціалу й одночасного збереження генофонду неконкурентоздатних племінних ресурсів, з’ясування генетичних аспектів гамето- і ембріогенезу та запровадження їх у практику тваринництва України. За безпосередньої участі вченого удосконалено технологію трансплантації свіжоотриманих і кріоконсервованих ембріонів великої рогатої худоби на основі запровадження детальної зажиттєвої оцінки якості зародків у поєднанні з цитогенетичним аналізом для підвищення рівня приживлення ембріонів, що пересаджуються. Ефективність цих ро¬біт підтверджено наданням, починаючи з 2006 року, Міністерством аграрної політики та продовольства України Інституту розведення і генетики імені М.В. Зубця НААН статусу підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (атестат № 9892 від 25.11.2014 р.). Вчений плідно спів¬працює з біотехнологами та ембріологами наукових установ Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Республіки Польща, Російської Федерації.
За ініціативи Ковтун С.І. вперше в Україні розпочалися спільні дослідження науковців Інституту розведення і генетики тварин НААН та Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України із впровадження но¬вої технології використання нанобіоматеріалів для кріоконсервації гамет та одержання ембріонів сільськогосподарських тварин іп vitro в системі довгострокового зберігання генетичних ресурсів тварин.
Віце-президент Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавилова; Голова спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 при Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН; за керівництва Ковтун С.І підготовлено трьох кандидатів наук, наразі проходять підготовку чотири аспіранти і один докторант.


Почесні звання, нагороди:: 

- 2006 – вчене звання старшого наукового співробітника
- 2011 – вчене звання професора
- 2004 – Лауреат Премії Президента України для молодих учених
- 2010 – обрано членом-кореспондентом НААН
- 2016 – обрано дійсним членом НААН, Відділення зоотехнії
- 2010 – Почесна грамота Президії НААН
- 2011 – Почесна грамота Кабінету Міністрів України
- 2015 – Грамота Верховної Ради України


Публікації: 

- Опубліковано понад 150 наукових праць, серед яких вісім монографій у співавторстві, чотири методичні рекомендації; автор двох патентів.