Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Волощук Василь Михайлович

Волощук Василь Михайлович

Дата народження: 22 серпня 1957

Звання: член-кореспондент

Посада: директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1976-1976 – зоотехнік колгоспу «Маяк» Червоноармійського р-ну Житомирської обл.
1983-1984 – зоотехнік Київської науково-дослідної станції луківництва
1984-1985 – зоотехнік-селекціонер цієї ж станції
1985-1987 – головний зоотехнік цієї ж станції
1987-1990 – аспірант науково-дослідного інституту свинарства
1990-1991– молодший науковий співробітник відділу технології та гігієни Українського науково-дослідного інституту свинарства
1991-1997 – асистент кафедри технології виробництва продукції свинарства, птахівництва та вівчарства Національного аграрного університету
1997-1998 – доцент кафедри технології виробництва продукції свинарства та вівчарства Національного аграрного університету
1998-2004 – виконуючий обов’язки завідувача кафедри технології виробництва продукції свинарства та вівчарства Національного аграрного університету
2004-2007 – докторант Національного аграрного університету
2007-2011 – доцент кафедри технологій економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України
2011-2012– професор кафедри технологій економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України
2011- до т/ч – директор Інституту свинарства і АПВ НААН

Наукова діяльність: 

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка і удосконалення різних способів вирощування і відгодівлі молодняку свиней».
У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини».
Волощук В.М. – провідний вчений у підгалузі свинарства. За його безпосередньої участі обґрунтовано і розроблено принципи здійснення реконструкції свиноферм на 20-100, 300, 600, 1200 свиноматок для використання в малих, середніх та великих господарствах України, що сприяє поліпшенню культури виробництва свинини та підвищенню продуктивності тварин на 18-20 %.
Вченим удосконалено методики розрахунків основних елементів потокового виробництва свинини і проектування свинарських приміщень та розроблено алгоритми відповідних комп’ютерних програм, які рекомендуються до використання на виробництві та в аграрних навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації.
Розроблені ним технології і технологічні рішення впроваджено у понад 40 проектах виробництва свинини восьми областей України (Вінницька, Волинська, Київська, Одеська, Черкаська, Чернігівська, Херсонська, Хмельницька).
Волощук В.М. бере активну участь у розробленні загальнодержавних програм розвитку свинарства України; працює над проектами будівництва і реконструкції сучасних свинокомплексів, чотири з яких пройшли державну експертизу та впроваджені у виробництво; удосконаленням, розробленням та впровадженням сучасних технологій виробництва свинини.
Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій; головний редактор журналу міжвідомчого тематичного збірника «Свинарство».
За наукового керівництва вченого підготовлено дев’ять кандидатів і один доктор наук, захищено понад 20 магістерських робіт за спеціальністю «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».


Почесні звання, нагороди:: 

- - 2002 – вчене звання доцента
- - 2012 – Почесна грамота Президії НААН
- - 2014 – вчене звання професора
- - 2014 – Почесна грамота Верховної ради України
- - 2016 – член-кореспондент НААН, Відділення зоотехнії
- - 2017 – Почесна відзнака НААН


Публікації: 

- автор 250 наукових праць, серед яких 8 монографій, понад 30 підручників і навчально-методичних посібників, 56 патентів та свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.