Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

ВОЖЕГОВА РАЇСА АНАТОЛІЇВНА

ВОЖЕГОВА РАЇСА АНАТОЛІЇВНА

Дата народження: 20 червня 1965

Звання: член-кореспондент

Посада: директор Інституту зрошуваного землеробства НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук

Контактний телефон: (050) 9791239


Попередні посади: 

1987 – 1995 рр. – молодший науковий співробітник відділу селекції Кримського науково-виробничого відділення «Еліта».
1995 – 2000 рр. – науковий співробітник відділу селекції Кримського науково-виробничого відділення «Еліта».
2000 р. – старший науковий співробітник відділу землеробства Кримського науково-виробничого відділення «Еліта».
2001 – 2005 рр. – завідувач відділу селекції Дослідної станції рису УААН.
2005 р. – учений секретар Інституту рису УААН.
2005 – 2010 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту рису УААН.
2010 р. – заступник директора з наукової роботи Інституту землеробства південного регіону УААН.
З 2010 р. по теперішній час – директор Інституту зрошуваного землеробства НААН.

Наукова діяльність: 

Провідний вчений в галузі землеробства, селекції та насінництва, рослинництва, рисівництва, агроекології. Має наукові розробки з питань ефективного використання зрошуваних земель, агротехніки сільськогосподарських культур, еколого-агрохімічного стану землеробства на півдні України, селекції, генетики, насінництва, які мають вагоме значення для стабілізації виробництва на зрошуваних землях південного регіону України.
Значну увагу приділяє практичному впровадженню комплексних наукових розробок у виробництво Південного Степу, агроекологічним питанням розробки ресурсозберігаючих і екологічно-безпечних технологій, створенню нових сортів і гібридів, розробці сортової агротехніки.
У 1999 р. захистила кандидатську дисертаційну роботу за темою: «Створення вихідного матеріалу для селекції озимої пшениці в умовах степової зони Криму».
У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування і результати селекції рису в Україні».
Вожегова Р.А. є автором 12 сортів рису та 8 сортів пшениці озимої. Веде курс рослинництва на кафедрі рослинництва, генетики, селекції та насінництва ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Під керівництвом Вожегової Р.А. захищено 11 кандидатських дисертаційних робіт.
Вчена активно співпрацює з науковими установами Єгипту, Туреччини, Китаю, Італії, Угорщини, Болгарії та ін. країн світу.


Почесні звання, нагороди:: 

- Вожегова Р.А. є головою вченої ради Інституту зрошуваного землеробства НААН; головою спеціалізованої вченої ради К 67.379.01 при Інституті зрошуваного землеробства НААН; членом спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01 при ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; членом Координаційної ради з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем; членом комітету з економічних реформ Херсонської обласної державної адміністрації.
- - 2010 р. – нагороджена Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України.
- - 2010 р. – нагороджена Почесною грамотою Національної академії аграрних наук України.
- - 2012 р. – нагороджена Почесною відзнакою Національної академії аграрних наук України.
- - 2012 р. – присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
- - 2013 р. – рішенням Атестаційної колегії від 10.10.2013 р. (протокол 7/01-П) присвоєно вчене звання професора за спеціальністю 06.01.02 –Сільськогосподарські меліорації.
- - 2014 р. – нагороджена Почесною грамотою і медаллю Верховної Ради України.
- - 2015 р. – нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
- - Нагороджена Почесними грамотами Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради, грамотою Херсонського міського голови, Почесною грамотою Українського інституту експертизи сортів рослин, Почесною грамотою Південного наукового центру НААН і МОН України, Почесною грамотою Державного управління охорони навколишнього природного середовища та ін.
- - 2016 р. – обрана членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України.


Публікації: 

- Опубліковано понад 600 наукових праць, у тому числі 46 монографій, 39 авторських свідоцтв і патентів.