Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Жук Валерій Миколайович

Жук Валерій Миколайович

Дата народження: 13 травня 1962

Звання: академік

Посада: , головний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1983 - 1992 рр. - заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, начальник планово-облікового відділу в колгоспах Хмельниччини
1992 - 2010 рр. - молодший та старший науковий співробітник, завідувач відділу методології обліку та аудиту в ННЦ «Інститут аграрної економіки»
2011 - 2014 рр. – обраний академіком-секретарем Відділення аграрної економіки і продовольства НААН
2014 р. - обраний віце-президентом НААН України

Наукова діяльність: 

1992 р. - здобув науковий ступінь кандидата економічних наук, захистивши дисертацію на тему «Організація обліку при орендних і кооперативних відносинах в аграрному секторі АПК»
2010 р. - здобув науковий ступінь доктора економічних наук захистивши докторську дисертацію на тему «Розвиток бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика», здобув вчене звання професора
З 1998 р. – член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій ННЦ «Інститут аграрної економіки», Національного університету біоресурсів та природокористування України та ін..
2010 р.- обраний членом-кореспондентом НААН
2016 р. – обраний академіком НААН за спеціальністю «облік і оподаткування»


Почесні звання, нагороди:: 

- Відзначений почесними грамотами Верховної Ради України,Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів і Міністерства аграрної політики та продовольства України.
- - 2007 р. – нагороджений почесною відзнакою Міністерства аграрної політики та продовольства України.
- - 2012 р. – нагороджений почесною відзнакою НААН України.
- - 2012 р. – присвоєно звання заслужений діяч науки і техніки України.
- - 2017 р.- нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня


Публікації: 

- Творчий доробок нараховує понад 280 наукових праць. Індекс Хірша (h-index) станом на 2016р – 16. Автор: селозберігаючої моделі аграрного устрою України, інституціональної теорії бухгалтерського обліку, селоцентричної парадигми оподаткування підприємництва.
- Під керівництвом Жука В.М. станом на 2016р. захищено 2 доктора економічних наук та 13 кандидатів економічних наук.