Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Вдовиченко Юрій Васильович

Вдовиченко Юрій Васильович

Дата народження: 29 червня 1959

Звання: член-кореспондент

Посада: директор Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства»

Вчене звання: старший науковий співробтник

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1983-1986 рр. – аспірант Українського науково-дослідного інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова;
1986-1992 рр. – молодший науковий співробіт¬ник Українського науково-дослідного інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова;
1992-1998 рр. – старший науковий співробіт¬ник Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» УААН;
1998 р. – провідний науковий співробітник Виробничо-наукової асоціації «М’ясне скотарство»;
1998-1999 рр. – старший науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин УААН;
1999-2000 рр. – завідувач лабораторії створення м’ясних порід і типів Інституту розведення і генетики тварин УААН;
2000-2002 рр. – завідувач лабораторії удосконалення та створення м’ясних порід худоби Інституту м’ясного скотарства УААН;
2002-2011рр. – завідувач лабораторії селекції м’ясних порід Інституту розведення і генетики тварин НААН;
з 2011р. – директор Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства.

Наукова діяльність: 

У 1991 році в Українському науково-дослідному інституті тваринництва УААН захистив кандидатську дисертацію за темою «Ріст, розвиток і м’ясні якості бугайців червоної степової породи та помісей з голштино-фризами в різних технологічних умовах».
2000 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «розведення та селекція тварин».
2015 року захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН за темою: «Методологія створення та удосконалення південної м’ясної породи великої рогатої худоби» за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція.
Доктор сільськогосподарських наук Вдовиченко Ю. В. є провідним вченим у галузі м’ясного скотарства. Його основні теоретичні розробки спрямовані на формування підгалузі спеціалізованого м’ясного скотарства, обґрунтування концепцію створення нової високопродуктивної конкурентоспроможної породи м’ясної худоби, стійкої до захворювань та екстремальних факторів середовища степової зони України на основі використання кращих порід світового генофонду та міжвидової гібридизації з зебу (Bos indicus). Автор нових селекційних досягнень у тваринництві: південної м’ясної породи великої рогатої худоби, двох внутрішньопородних типів – причорноморського і таврійського, п’яти заводських ліній та 14 заводських родин цієї породи, а також знам’янського внутрішньопородного типу поліської м’ясної породи великої рогатої худоби.
Вдовиченко Ю.В. є членом Відділення зоотехнії НААН, секції тваринництва Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України, керівником програми наукових досліджень НААН № 32 «Вівчарство» і головою Координаційно-методичної ради з її виконання; головою Вченої ради Інституту тваринництва степової зони імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – ННСГЦВ, членом спеціалізованої ради Д 38.806.02 Миколаївського НАУ.


Почесні звання, нагороди:: 

- 2000 – присвоєно вчене звання стар¬шого наукового співробітника;
- 2016 – обрано членом-кореспондентом НААН;
- 2009 – трудова відзнака «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України;
- 2009, 2015 – Почесна грамота Президії НААН;
- 2016 – лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, зокрема «Створення та впровадження у виробництво південної м’ясної породи великої рогатої худоби в умовах інтенсивного теплового навантаження».
- 2016 – член-кореспондент НААН, Відділення зоотехнії


Публікації: 

- автор понад 150 наукових праць з технології виробництва продукції тваринництва (розведення та селекція тварин; м’ясне скотарство), серед яких 5 монографій; має 5 патентів України на винаходи;
- головний редактор фахового тематичного наукового збірнику «Вівчарство та козівництво» і фахового науково-теоретичного журналу «Науковий вісник «Асканія-Нова».