Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Жукорський Остап Мирославович

Жукорський Остап Мирославович

Дата народження: 07 серпня 1956

Звання: член-кореспондент

Посада: в.о. академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1978—1980 рр. - лаборант Всесоюзного науково-дослідного інституту тваринництва
1980— 1984 рр.- аспірант Всесоюзного науково-дослідного інституту тваринництва
1985—1986 рр.- молодший науковий співробітник Всесоюзного науково-дослідного інституту тваринництва
1987—1989 рр.- старший науковий співробітни¬к в Українському філіалі Всесоюзного науково-дослідного інституту тваринництва
1990—1992 рр.- завідувач лабораторії в Українському філіалі Всесоюзного науково-дослідного інституту тваринництва
1992—2000 рр. - завідувач лабораторії в Інституті землеробства і тваринництва західого регіону
2000—2003 рр. - заступник директора з наукової роботи Тернопільського інституту агропромислового виробництва
2006— 2007 рр. – начальник відділу ветеринарної медицини і зоотехнії Апарату Президії УААН
2008— 2009 рр. – начальник науково-організаційного управління Апарату Президії УААН
2009— 2011 рр. – перший заступник головного вченого секретаря -начальник науково-організаційного управління УААН
2011- 2013 рр. – в.о. академіка секретаря Відділення ветеринарної медицини і зоотехнії НААН
2014-2016 рр.- в.о. академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН
2016-2017 рр.- заступник академіка секретаря відделення зоотехнії НААН

Наукова діяльність: 

1984 р. – у Всесоюзному науково-дослідному інституті тваринництва захистив кандидат¬ську дисертацію на тему: «Процеси травлення у молодняку великої рогатої худоби за згодовування силосу приготовленого із різними консервантами»
2010 р. - в Інституті агроекології УААН захистив докторську дисертацію на тему: «Екологічні основи виробництва яловичини та механізми формування м’ясної продуктивності великої рогатої худоби»
Підготовлено 7 кандидатів і 2 доктори наук


Почесні звання, нагороди:: 

- - співголова секції тваринництва Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики і продовольства України
- - член Технічного комітету стандар¬тизації ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки»
- - національний координатор з генетичних ресурсів тварин Організації з продовольства і сільського господарства (FAO)ООН
- - член редколегій журналів: «Вісник аграрної науки», «Біологія тварин», «Агропромисловий комплекс України», «Агроекологічний журнал», «Agriculture Science and Practice»
- - 2014 р. - лауреат Премії НААН імені С.З.Гжицького
- - 2011 р. - отримав знак Пошани Міністерства аграрної політики України


Публікації: 

- Основні положення наукової діяльності викладено у 231 друкованих працях, у тому чис¬лі 7 монографій, 22 посібники, 10 патентів на винаходи