Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

КОРНІЄНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

КОРНІЄНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Роки життя: 29 грудня 1954  -  03 жовтня 2017

Звання: член-кореспондент

Посада: директор Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1972-1977 рр. – аспірант Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва
1980-1986 рр. – асистент кафедри рослинництва Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва
1986-1991 рр. – доцент кафедри рослинництва Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва
1991-1995 рр. - заступник проректора з науково-дослідної роботи та учбово-дослідним господарствам Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
1995-2003 рр. – директор дослідного господарства «Пархомівське» Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук України
2003-2005 рр. – директор державного насіннєвого заводу «Тростянецький» Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук України
2005-2005 рр. - директор державного підприємства «Дослідне господарство «Пархомівське» Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук України
2005-2012 рр. – директор державного підприємства «Дослідне господарство «Пархомівське» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України
2012- по теперішній час – директор Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України

Наукова діяльність: 

1984 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивность сахарной свеклы в зависимости от способов подготовки семян и применения регуляторов роста растений в условиях Левобережной Лесостепи УССР», рішенням Ради Всесоюзного науково-дослідного Інституту цукрового буряка присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук 1988 – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі рослинництва Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва (Решение Государственного комитета СССР по народному образованию)
2014 р. – в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України захистив докторську дисертацію на тему: «Агробіологічні основи формування врожайності та якості насіння буряків цукрових, столових у Cхідному Лісостепу України» і було присуджено науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності «селекція і насінництво».
Свою наукову діяльність С.І. Корнієнко присвятив вивченню і подальшому обґрунтуванню технології вирощування, зберігання і насінництва буряка столового і цукрового. Під його науковим керівництвом теоретично обґрунтовано, удосконалено та розроблено ефективні методики селекційно-насінницького процесу та енергозберігаючі технології вирощування маточників і насінників вітчизняного генофонду буряків цукрових і столових, визначено їх можливості до адаптації в різних ґрунтово-кліматичних зонах України. Основними складовими цих технологій є вітчизняні сорти з високою адаптивною здатністю, придатні для тривалого зберігання і переробки, оптимальні сівозміни, рівень основного і передпосівного обробітку ґрунту, способи підготовки насіння до сівби та строки сівби, використання позитивної дії регуляторів росту і енергозберігаючих способів механізації та зберігання.
Під науковим керівництвом С.І. Корнієнка селекційно-технологічні інновації Інституту овочівництва і баштанництва НААН охоплюють в рамках трансферного процесу усі області України і займають 60 тис. га.
Наукові розробки С.І. Корнієнка увійшли до Галузевої комплексної програми «Овочі України – 2020», «Комплексної програми виробництва насіння овочевих рослин в Україні до 2020 року», «Комплексної програми інвестиційно-інноваційного розвитку АПВ Харківської області на період до 2020 року», «Концепції державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року».
Результати наукових досліджень втілені у 163 наукових працях, з яких 18 монографій і книг, 12 методичних рекомендацій. Ним отримано 4 авторських свідоцтва на сорти рослин та 27 патентів України на винаходи і корисні моделі.
Під його керівництвом захищено 3 кандидатських та 1 докторська дисертації.
Корнієнко С.І. - керівник Програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України 18 «Овочівництво і баштанництво» на 2016-2020 рр.


Почесні звання, нагороди:: 

- - голова вченої ради Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України
- - голова спеціалізованої вченої ради Д 65.357.01 при Інституті овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України
- - голова Технічного комітету стандартизації ТК 71 «Овочівництво»
- - головний редактор міжвідомчого тематичного наукового збірника «Овочівництво і баштанництво»
- - член експертної ради Державної комісії України по випробуванню і охороні сортів рослин
- - депутат Краснокутської районної ради Харківської області чотирьох скликань
- 2003 р. – Указом Президента присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України»
- 2012 р. – рішенням ради присвоєно звання «Почесний громадянин Краснокутського району»
- 2012 р., 2013 р. – нагороджений золотою медаллю в номінації – «Лідер агропромислового комплексу України» Міністерства аграрної політики і продовольства України
- 2013 р.- нагороджений медаллю «Трудова Слава» Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна»
- 2014 р. – нагороджений «Відзнакою УААН» Президії Національної академії аграрних наук України
- 2014 р. - нагороджений Почесними відзнаками Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту агропромислового розвитку Харківської ОДА, Харківської районної державної адміністрації
- 2015 р., 2016 р. - нагороджений золотими медалями в номінації – «Лідер галузі овочівництва України» та «За вагомий внесок у розвиток галузі овочівництва» Міністерства аграрної політики і продовольства України
- 2016 р. – лауреат премії Національної академії аграрних наук України «За видатні досягнення в аграрній науці»
- 2016 р. – обрано член-кореспондентом Національної академії аграрних наук України