Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Дребот Оксана Іванівна

Дребот Оксана Іванівна

Дата народження: 22 квітня 1971

Звання: член-кореспондент

Посада: завідувач відділу інституціонального забезпечення природокористування Інституту агроекології і природокористування НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1988 – 1993 – студентка Львівського лісотехнічного інституту лісомеханічного факультету (стаціонар).
1993 – 1994 – інженер-економіст Бібрського держлісгоспу «ДЛГО Львівліс».
1994 – 1998 – провідний економіст ДГВГВ «Лісторгпостач» при ДЛГО «Львівліс»; економіст I кат. державного госпрозрахункового виробничо-гуртового відділення «Лісторгпостач» при ДЛГО «Львівліс»; економіст ВГП «Брюховичі».
1998 – 2000 – асистент кафедри регіональної економіки Львівської комерційної академії.
2000 – 2011 – доцент кафедри регіональної економіки Львівської комерційної академії.
2011 – 2017 – заступник завідувача відділу економіки природокористування в агросфері; провідний науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту Інституту агроекології і природокористування НААН України.

Наукова діяльність: 

У 1999 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України (м. Львів) захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-економічні особливості відтворення трудового потенціалу територіально-галузевих комплексів (на прикладі ДЛГО «Львівліс»)».
У 2013 р. в «Інституті економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (м. Київ) захистила докторську дисертацію на тему: «Інституціалізація лісового сектора економіки в контексті сталого розвитку України».
Нею вперше теоретично обґрунтовано засади науково-виробничої діяльності лісового сектору економіки на основі розмежування ресурсної та структурної складової інституціоналізації з урахуванням критеріїв ефективності функціонування господарської системи. Запропоновано методологічний підхід до інституціонального забезпечення сталого розвитку лісового сектору економіки, сформульовано концептуальні положення реформування лісового господарства щодо проведення земельної реформи в Україні.
Результати досліджень використано у діяльності: Комітету ВР України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час розробки проекту Закону України «Про внесення змін до ст. 39 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» і визначення земель (земельних ділянок) у межах облікових категорій «землі сільськогосподарського призначення і землі лісогосподарського призначення природними об'єктами загальнодержавного значення»; Державного агентства лісових ресурсів України для оптимізації системи економічних заходів щодо підвищення ефективності функціонування лісового господарства у кризовий період та ін.
Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт та редакційної колегії низки наукових періодичних видань.
Формує і розвиває школу молодих дослідників, підготувала чотирьох кандидатів економічних наук.


Почесні звання, нагороди:: 

- 2015 р. – присвоєно вчене звання професора;
- 2016 р. – обрана членом-кореспондентом НААН;
- 2015 р. – присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України;
- 2014 р. – Грамота Міністерства екології та природних ресурсів України;
- 2014 р. – Почесна грамота Президії Національної академії аграрних наук України;
- 2015 р. – Подяка Державного агентства лісових ресурсів України;
- 2017 р. – Подяка Державного агентства лісових ресурсів України.


Публікації: 

- Опублікувала понад 130 наукових праць, у тому числі 3 монографії, 6 навчальних посібників, має 1 патент на корисну модель.