Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Юзефович Анатолій Едуардович

Юзефович Анатолій Едуардович

Дата народження: 06 травня 1938

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

З 1966 р. в Інституті економіки Академії наук України обіймає посади спочатку старшого та провідного інженера, молодшого на­укового співробітника, згодом — старшого наукового співробітника (з 1973 р.), провідного наукового співробітника (з 1988 р.) і головного наукового співробітника (з 1991 р.)
1988 - 1991 - (за сумісництвом) читав курс лекцій в Українській сільськогосподарській академії
1996 - працює у Кабінеті Міністрів України на посаді керівника Центру експертних оцінок, аналізу та прогнозування, завідувача відділу аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку України служби Прем'єр-міністра, а за сумісництвом — в Інституті економіки НАН України головним науковим співробітником
2002 - на постійній роботі в Інституті економіки НАН України, а після його реорганізації, в Інституті економіки та прогнозування НАН України
2009 - провідний науковий співробітник Національного університету біоресурсів і природокористування України

Наукова діяльність: 

У 1970 р. в Інституті економіки Академії наук України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження деяких питань оптимізації функціонування сільськогосподарських підприємств»
У 1987 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Економічні проблеми формування і використання аграрного ресурсного потенціалу»
Він вперше у вітчизняній науці розробив теорію цілеспрямовано­го формування аграрного ресурсного потенціалу суб'єктів господа­рювання, яка відображає цілісне уявлення про його економічну сут­ність, фактори зростання і вдосконалення, критерії та закономірності розвитку, принципи і методи оцінки
Вагомий внесок зроблено ним також у теорію і практику забезпечення стійкості виробництва на основі раціонального розміщення і співвідношення сільськогосподарських культур у розрізі ґрунтово-кліматичних зон та господарств країни
Як завідувач відділу Кабінету Міністрів України брав безпосередню участь у розробці важливих програмних документів уряду з питань розвитку національної економіки, зокрема її аграрної сфери
Підготував 2 докторів і 3 кандидатів економічних наук
Велику увагу приділяє вивченню досвіду ринкових перетворень в аграрному секторі країн Центральної Європи на основі двосторонніх угод Інституту економіки НАН України з відповідними інститутами Польщі, Угорщини, Югославії, Литви
1994 - 1996 - науковий керівник державної науково-технічної програми ДКНТ України «Економічні проблеми розбудови державності Украї­ни»


Почесні звання, нагороди:: 

- 1995 - присвоєно вчене звання професора
- 1999 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення аграр­ної економіки і продовольства
- Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій у НУБіП України, Інституті економі­ки та Інституті економічного прогнозування НАН України.
- 1995 - постійний член Міжнародного інноваційного форуму країн Центральної і Східної Європи
- Нагороджений двома медалями, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1998), Почесною відзнакою УААН (2008)


Публікації: 

- Опублікував понад 80 наукових праць, у тому числі 2 індивідуальні, 1 у співавторстві та 9 колективних монографій