Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Шевченко Ігор Аркадійович

Шевченко Ігор Аркадійович

Дата народження: 30 березня 1961

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1983 - 1986 - аспірант Московського інституту інженерів сільськогосподарського виробництва, за сумісництвом — науковий співро­бітник, керівник госпрозрахункової наукової теми науково-дослідної частини інституту
1987 - 1989 - асистент кафедри сільськогоспо­дарські машини Мелітопольського інституту механізації сільського господарства
1990 - 1993 - старший викладач цієї самої кафедри
1993 - 1997 - доцент (з 1994 р. — Таврійська державна аг­ротехнічна академія). За сумісництвом — завідувач науково-дослідної лабораторії ґрунтообробні машини, в подальшому — кероване земле­робство
1998 - 2007 - завідувач кафедри сільськогосподарські машини Таврійської державної агротехнічної академії, за сумісництвом — директор Опорного пункту «Південно-Східний» НВО «Сільгоспмашсистема» із випробування та сертифікації сільськогосподарської техніки
2007 - директор Інституту механізації тваринництва Української академії аграрних наук (ІМТ УААН, м. Запоріжжя), нині — Інститут механізації тваринництва Національної академії аграрних наук України (ІМТ НААН)

Наукова діяльність: 

У 1987 р. у Московському інституті інженерів сільськогосподарського виробництва захистив кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунту­вання геометричних параметрів ступеневих робочих органів глибоко­розпушувачів для ґрунтів півдня України»
У 1997 р. у Варшавському інституті будівництва, механізації та електрифікації у сільському господарстві (IBMER, Польща) захис­тив докторську дисертацію (сільськогосподарський напрям) на тему: Doskonalenie technologii i narzedzi uprawowych w aspekcie wlasciwosci agrofizycznyh gleb (rozprawa habilitacyjna doktora habilitowanego) / Tillage technology and technical means development and perfection in the aspect of their agrophysical indices
У 2002 р. у Національному аграрному університеті (нині — НУБіП) захистив докторську дисертацію (технічний напрямок) на тему: «Обґрунтування технологій та технічних засобів для обробітку ґрунтів на базі їх агрофізичних показників»


Почесні звання, нагороди:: 

- 1998 - доктор сільськогосподарських наук у галузі сільськогосподарської інженерії (dr hab, Польща) із спеціальності 03.05 — сільськогосподарська інженерія
- 2003 - доктор технічних наук із спеціальності 05.05.11 — машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
- 2003 - присвоєно вчене звання професора кафедри сільськогосподарських машин
- 2010 - обрано членом-кореспондентом НААН Відділення землеробства, меліНагороджений знаком Пошани Міністерства аграрної політики України, медалями ВДНГ СРСРорації та механізації
- Член експертної ради ВАК України з галузевого машинобудування