Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Черновол Михайло Іванович

Черновол Михайло Іванович

Дата народження: 25 травня 1950

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук


Попередні посади: 

1972 - працює в Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування на посадах асистента, старшого викла­дача, доцента, професора, завідувача кафедри, проректора з наукової роботи
1996 - ректор Кіровоградського національного технічного університету
2003 - 2004 - працював головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.Державний службовець 1-го рангу

Наукова діяльність: 

У 1977 р. у Саратовському інституті механізації сільського господарства захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження проце­су осадження та властивостей електролітичних металополімерних по­крить на основі заліза для ремонту автотракторних деталей»
У 1992 р. в Московському інституті інженерів сільськогосподарського виробництва захистив докторську дисертацію на тему: «Тех­нологічні основи відновлення деталей сільськогосподарської техніки композиційними покриттями»
Основні напрями наукової роботи присвячено створенню, виробництву, експлуатації та відновленню сільськогосподарської техніки, зокрема із застосуванням нових прогресивних композиційних матері­алів і покрить
Підготував 7 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1993 - присвоєно звання доктора наук
- 1994 - присвоєно звання професора
- 2007 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення землеробства, меліорації та механізації
- Заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений орденом «За заслуги» ІІ та ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною Грамотою Верховної Ради України
- Почесний громадянин м. Кіровограда.Голова ради ректорів Кіровоградської області, член Президії спілки ректорів України, депутат Кіровоградської обласної ради, член прав­ління Української організації аграрних інженерів


Публікації: 

- Опублікував 350 наукових праць, у тому числі 6 монографій, 2 підручника, 16 навчальних посібників, має 44 патенти