Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Черенков Анатолій Васильович

Черенков Анатолій Васильович

Дата народження: 01 жовтня 1954

Звання: член-кореспондент

Посада: ди­ректор Інституту сільського господарства степової зони НААН

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1977 - 1983 - агроном, головний агроном колгоспу
1983 - 1993 - молодший, старший науковий співробітник Ерас- тівської дослідної станції Інституту кукурудзи УААН
1993 - 1994 - завідувач лабораторії Інституту кукурудзи УААН
1994 - 2001 - директор Ерастівської дослідної станції Інституту зернового господарства УААН (м. Дніпропетровськ)
2002 - заступник ди­ректора Інституту зернового господарства з наукової роботи та Центру наукового забезпечення Дніпропетровської області
2001 - 2008 - заступник директора Інституту зернового господарства УААН з наукової роботи, заступник регіонального Цен­тру наукового забезпечення АПК Дніпропетровської області
2008 - 2011 - завідувач лабораторії технології вирощування озимих куль­тур Інституту зернового господарства УААН
2011 - ди­ректор Інституту сільського господарства степової зони НААН

Наукова діяльність: 

У 1985 р. у Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Приемы агротехники люцерны на семена при беспокровных посевах в Северной Степи УССР»
Основний напрям роботи пов'язаний з теоретичним і методичним обґрунтуванням розробки енергоощадних та маловитратних техноло­гій вирощування озимих колосових культур у степовому регіоні Украї­ни, що дає змогу істотно підвищувати валові збори зерна, покращувати його якість завдяки вдосконаленню прийомів обробітку ґрунту, засто­суванню біологічних препаратів, макро- і мікродобрив, використання хімічних і біологічно активних речовин та засобів захисту рослин від шкідників та хвороб
Розроблені технології на основі оптимізації агро­технічних заходів вирощування озимих колосових культур застосову­ються щороку в степовій зоні України на площі 2,0—2,5 млн га.
Підготував 10 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 2007 - присвоєно вчене звання професора зі спеціальності рослинництво
- 1999 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій
- Є координатором програми наукових досліджень з озимих зернових культур у Степу України, членом спецради при Інституті сільського господарства степової зони НААН та при Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН щодо захисту кандидатських і доктор­ських дисертацій


Публікації: 

- Опублікував близько 200 наукових праць, має 4 патенти України