Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Чеботар Сабіна Віталіівна

Чеботар Сабіна Віталіівна

Дата народження: 30 січня 1966

Звання: член-кореспондент

Посада: провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики ПБЦ

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук


Попередні посади: 

1994 - 1995 - працює на посаді наукового співробітника відді­лу генної інженерії Селекційно-генетичного інституту УААН
1995 - 1996 - в. о. старшого наукового співробітника у цьому відділі
1996 - 1999 - старшого наукового співробітника
2000 - 2005 - заступника директора з наукової роботи Південного біотехнологіч- ного центру у рослинництві (ПБЦ)
2005 - провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики ПБЦ

Наукова діяльність: 

У 1995 р. в Інституті молекулярної біології і генетики НАН Укра­їни захистила кандидатську дисертацію на тему: «Молекулярно- генетический анализ интрогрессии элементов генома эгилопса в геном мягкой пшеницы»
У 2009 р. у цьому самому закладі — докторську ди­сертацію на тему: «Молекулярно-генетичний аналіз генофонду озимої м'якої пшениці України»
Її наукові розробки є вагомим внеском у розвиток теоретичних і практичних питань генетики м'якої пшениці
Вперше провела порівняльне дослідження алелів сучасних вітчизня­них і європейських сортів м'якої пшениці і показано відмінності укра­їнських сортів пшениці від сортів Західної Європи на молекулярно-генетичному рівні
Її розробки сприяють підвищенню ефективності селекції вітчизняних напівкарликових сортів озимої м'якої пшениці, сортів із певними якісними показниками зерна, а також реєстрації нових сортів озимої м'якої пшениці та захисту авторських прав, створенню ліній­них сортів із існуючих гетерогенних, контролю генетичної автентич­ності злаків у ex situ генетичних колекціях
З 2003 р. веде активну викладацьку діяльність на посаді доцента кафедри генетики та молекулярної біології Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова


Почесні звання, нагороди:: 

- 2010 - доктор біологічних наук
- Є членом Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, членом координаційної ради Європейського товариства вчених з дослідження анеуплоїдних форм пшениці (EWAC), членом вченої ради Південного біотехнологічного центру в рослинництві, а також членом-експертом координаційно-методичної ради головної установи з виконання НТП «Сільськогосподарська біотехнологія 2011—2015 рр.» Національної академії аграрних наук Укра­їни, членом-експертом координаційно-методичної ради Селекційно- генетичного інституту — НЦНС
- Очолює методичну комісію ПБЦ, є рецензентом у науковому міжнародному виданні «Molecular Breeding»
- 2010 - обрано членом-кореспондентом НААН Відділення землеробства, меліорації та механізації


Публікації: 

- Опублікувала 130 наукових праць, у тому числі 3 методичні рекомендації, має 3 патенти України