Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Цилюрик Анатолiй Васильович

Цилюрик Анатолiй Васильович

Роки життя: 02 березня 1935  -  16 листопада 2013

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук


Попередні посади: 

1958 - 1960 - інженер-таксатор Першої київської експедиції «Ліспроект» Міністерства сільського господарства СРСР
1960 - 1964 - аспірант
1964 - 1966 - асистент
1967 - 1969 - доцент кафедри фітопатології Української сільськогосподарської академії
1969 - 1971 - консультант-викладач із захисту куль­турних рослин при Міністерстві держгоспів у Демократичній Республіці В'єтнам
1971 - 1979 - доцент, декан факультету захисту рос­лин
1979 - 1987 - професор, проректор з навчальної роботи
1987 - 1994 - завідувач кафедри лісових культур та лісової фітопатології УСГА
1994 - професор, завідувач відділу лісових культур та лісової фітопатології ННІ лісового та садово-паркового господарства Націо­нального аграрного університету

Наукова діяльність: 

У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Устойчи­вость зеленокорой осины к сердцевинной гнили, вызываемой грибом Phellinus tremulae (Bond.)»
У 1994 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Лісівницька і патосанітарна оцінка осикових насаджень України та наукові основи їх оздоровлення»
Головний напрям наукової діяльності вченого — вивчення та розробка заходів боротьби з несправжнім осиковим трутовиком, сосновою губкою, кореневою губкою, трахеомікозом дуба, графіозом в'язових, хворобами та шкідниками сіянців у розсадниках, омелою білою та ялівцевою, хворобою культур сосни, вивчення вегетативного розмно­ження тополевих порід у заплавах річок Полісся України, охорона та збереження довкілля
1987- 1994 - вперше розробив і впровадив у виробництво технологію оздоровлення і вирощування осикових насаджень України, яка дає змогу створювати високопродуктивні природні лісостани із за­гальним запасом у 35-річному віці 370—430 м3/га. Доцільність їхнього вирощування підтверджено чистим прибутком 3600 грн/га (1997)


Почесні звання, нагороди:: 

- 2002 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення землеробства, меліорації та механізації, а також академіком Лісівничої ака­демії наук України
- Був головою спеціалізованої вченої ради УСГА (1973—1979), головою комісії з фізичної культури і спорту Московської районної ради народних депутатів (1975—1977)
- Член ради трудового колективу НУБіП України, ради лісогосподарського факультету цього закладу, технічної ради Боярської лісової дослідної станції, науково-методичної комісії Міністерства освіти України з напряму лісове і садово-паркове господарство, спеціалізованих рад лісогосподарських спеціальностей та захисту рослин у НУБіП України із захисту кандидатських і докторських дисертацій, а також секції сіль­ське господарство Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки та член президії цього Комітету
- Нагороджений знаком «Винахідник СРСР» (1988), в'єтнамським орденом «Праці» ІІІ ступеня, орденом «Дружби Народів», 6 медаля­ми, 13 почесними нагрудними знаками, відзнакою Державного комі­тету лісового господарства України «Відмінник лісового господарства України»
- Присвоєно почесне звання заслуженого працівника народ­ної освіти України (1998), лауреат Державної премії УРСР у галузі на­уки і техніки (1998). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Мі­ністрів України (2003)


Публікації: 

- Опублікував близько 150 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 49 методичних розробок, 9 підручників та навчальних посібників.Підготував 8 кандидатів наук