Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Цвігун Анатолій Тимофійович

Цвігун Анатолій Тимофійович

Дата народження: 10 червня 1954

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1976 - головний зоотехнік ордена Леніна колгоспу «Перше Травня» Коломийського району Івано-Франківської області
1977 - головний зоо­технік радгоспу «Кам'янець-Подільський» Кам'янець-Подільського району Хмельницької області
1980 - працює в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті (з 1995 р. — академія; з 2004 р. — Подільський державний аграрно-технічний університет) спо­чатку молодшим, потім старшим науковим співробітником кафедри за­гального тваринництва
1982 - асистент кафедри годівлі сільсько­господарських тварин
1993 - завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів
1999 - проректор з післядипломної освіти та міжнародних зв'язків
2002 - проректор з післядипломної освіти та дорадництва
2010 - завідувач кафедри годів­лі тварин та технології кормів

Наукова діяльність: 

У 1988 р. ордена Леніна Ленінградському сільськогосподарському інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Рівень енергетичного живлення відгодівельного молодняку великої рогатої худоби при різних типах годівлі» і одержав вчений ступінь кандидата сільсько­господарських наук за спеціальністю годівля тварин та технологія кор­мів
У 1994 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Обґрунтування енергетичного живлення молодняку великої рогатої худоби при різних типах годівлі» і одержав вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук Російської Федерації за спеціальністю 06.02.02 — годівля тварин та технологія кормів
Підготував 1 доктора та 10 кандидатів сільськогосподарських наук за спеціальністю годівля тварин та технологія кормів


Почесні звання, нагороди:: 

- 1991 - докторант Ленінградського сільськогосподарського інституту
- 1995 - одержав диплом доктора сільськогосподарських наук України за тією самою спеціальністю
- 1996 - присвоєно вчене звання професора кафедри годівлі сільськогосподарських тварин
- 2010 - обраний член-кореспондентом УААН Відділення зоотехнії
- Нагороджувався грамотами та подяками Міністерства аграрної політики та продовольства України, науково-методичного центру аграрної осві­ти, Хмельницької обласної ради та державної адміністрації
- 2003 - нагороджений знаком Пошани Міністерства аграрної політики Украї­ни
- 2009 - присвоєно почесне звання заслуженого працівника осві­ти України
- Є співавтором електронних версій практикумів, посібників, курсу лекцій із годівлі сільськогосподарських тварин для вищих навчальних закладів І—ІУ рівнів акредитації, прикладних програм для лабораторних занять та електронних тестів контролю знань студентів
- Нагороджений почесним дипломом на У Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2002»


Публікації: 

- Опублікував більше 260 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць, з яких 1 монографія, 1 підручник, 5 навчальних посібників