Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Цандур Микола Олександрович

Цандур Микола Олександрович

Дата народження: 04 серпня 1954

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1976 - 1985 - у радгоспі «Дністров­ський» Арцизького району Одеської області агрономом, а потім більше п'яти років працював головним агрономом. Після цього — головним агрономом радгоспу «Чорноморський» Біляївського району Одеської області
1985 - директор Державного підприємства дослідного господарства «Южний» Біляївського району
1995 - очолив і Одеську державну сільськогосподарську дослідну станцію
2003 - після її перетворення в Одеський інститут агропромислового виробництва УААН, є директором інституту (нині — Інститут сільсько­го господарства Причорномор'я НААН)

Наукова діяльність: 

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Ресурсозберігаючі заходи обробітку пласта люцерни під посів пшениці в Південному Степу України»
У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.01 — загальне землеробство на тему: «Агротехнологічні основи вирощування озимих зернових культур у Південному Степу України»
Ним вперше, в умовах Південного Степу на зрошуваних пів­денних чорноземах проведено комплексні дослідження з порівняльної ефективності використання систем вітчизняних машин і знарядь при обробленні пласта люцерни під пшеницю озиму та строків азотного підживлення
Його наукова діяльність спрямовано на відпрацювання оптимізації зернопарової системи землеробства шляхом теоретич­ного обґрунтування ефективних конкурентоспроможних техноло­гій обробітку ґрунту, сприятливих його режимів, регулювання стану забур'яненості посівів, опрацьованих кращих попередників, визна­чення строків сівби нових сортів пшениці озимої
Очолює редакційну раду та є головним редактором наукового збірника «Вісник аграрної науки Південного регіону


Почесні звання, нагороди:: 

- 2009 - присвоєно звання доктора наук
- 2010 - обрано членом-кореспондентом НААН Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій
- Має нагороди: Почесну відзнаку Одеської обласної ради, Почесну грамоту Одеського регіону, Почесну грамоту м. Одеси, орден святого Георгія, медаль ім. Степана Олійника, Подяку НААН. Обирався депутатом обласної та районної ради, очолює «Асоціацію сільгоспвиробни­ків Біляївщини»


Публікації: 

- Опубліковано 75 наукових праць, у тому числі 3 монографії