Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Хомічак Любомир Михайлович

Хомічак Любомир Михайлович

Дата народження: 24 липня 1955

Звання: член-кореспондент

Посада: заступник директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук


Попередні посади: 

1978 - 1980 - працював на Самбірському цукровому заводі на посадах майстра ремонтно-силового цеху та начальника зміни
1980 - поступив в аспірантуру в КТІХП, після закінчення якої працював асистентом, доцентом, професором кафедри технології цукристих речовин, котра з 2011 р. має назву «кафедра технології цукру та підготовки води»
2003 - 2008 - проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету харчових технологій
2008 - 2010 - проректор з навчально-науково-виробничих питань харчових технологій і соціальної роботи Національного університету біоресурсів та природокористування України
2011 - в.о. академіка-секретаря відділення зберігання і переробки сільськогосподарської продукції НААН
2012 - заступник директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН України

Наукова діяльність: 

В 2003 р. захистив докторську дисертацію в напрямку теоретичних основ та розроблення сучасних технологій очищення дифузійного соку з використанням ефектів кавітації та електроіскрових розрядів
Особливістю досліджень Хомічака Л.М. є комплексний підхід до вивчення ефективності застосування нових нетрадиційних способів очищення дифузійного соку та використання напівпродуктів бурякоцукрового виробництва для виготовлення біоетанолу
Пріоритетним напрямом його досліджень є вдосконалення технологічних процесів зберігання та переробки цукрових буряків та цукру-сирцю з тростини
Розроблені ним способи вапняно-карбонатного очищення дифузійного соку та їх апаратурне оформлення знайшли широке застосування як в Україні, так і за кордоном
За останні п’ятнадцять років вони впроваджені: на 19 цукрових заводах України, 7 цукрових заводах РФ, 2 заводах Республіки Бєларусь, по одному в Казахстані та Грузії із сумарним щорічним економічним ефектом більше 2,0 млн. доларів
Під його керівництвом захищені три кандидатські дисертації, в даний момент він є керівником трьох аспірантів та одного докторанта
Сформована ним школа, котра налічує більше десятка науковців та співробітників, активно займається питаннями підвищення ефективності виробництва цукру з буряків, пошуку шляхів зменшення його собівартості та підвищення якості і біологічної цінності


Почесні звання, нагороди:: 

- 2005 - присвоєно вчене звання професора
- Нагороджений знаком МОН України


Публікації: 

- Опублікував 226 наукових праць, в тому числі 56 Авторських свідоцтв СРСР і патентів України, 2 патентів РФ, є співавтором 1 монографії, 3 навчальних посібників та одного підручника