Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Польовий Володимир Мефодійович

Польовий Володимир Мефодійович

Дата народження: 22 червня 1957

Звання: член-кореспондент

Посада: директор Інституту сільського господар­ства Західного Полісся

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1981 - 1986 - спочатку молодшим, а потім старшим науковим співробітником на Рівненській державній сільськогосподарській дослідній станції
1984 - 1986 - навчався без відриву від виробництва в аспірантурі при Інституті землеробства і тваринництва західного регіону України
1986 - 1998 - директор Рівненської обласної проектно-пошукової станції хімізації сільського господар­ства
1998 - директор Інституту сільського господар­ства Західного Полісся, крім того, він є керівником Центру наукового забезпечення АПВ Рівненської області
2002 - за сумісництвом працював спочатку доцентом, а на да­ний час професором кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землероб­ства Національного університету водного господарства та природокористування

Наукова діяльність: 

У 1990 р. в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Продуктивность люцерны в чи­стом виде и в смеси со злаками при создании краткосрочных сенокосов многоукосного использования в условиях Западной Лесостепи УССР» за спеціальністю рослинництво
У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості ґрунтів північно-західного регіону України» у Національному університеті біоресурсів та природокористування України
Науково обґрунтував напрями інтенсифікації польового травосіяння в умовах Західного Лісостепу України, зробив оцінку рівнів динаміки продуктивності орних земель північно-західного регіону України та їхніх агрохімічних показників у взаємозв'язку з внесенням добрив, роз¬робив нові методичні підходи щодо проведення агроекологічного моніторингу сільськогосподарських угідь та оцінки його результатів, провів оцінку еволюційних змін агрохімічних властивостей ґрун¬тів за тривалого удобрення і вапнування, на основі чого визначив напрямки оптимізації систем застосування добрив, встановив пара¬метри деградаційних змін родючості ґрунтів за тривалого їхнього ви¬користання без удобрення і розробив комплекс ефективних заходів з відновлення родючості деградованих ґрунтів, розробив і науково обґрунтував системи удобрення в сівозмінах, адаптованих до різних ринково-трансформованих господарсько-економічних умов ведення землеробства і кон'юнктури ринку.


Почесні звання, нагороди:: 

- 2004 - присвоєно вчені звання старшого наукового співробітника і доцента
- 2006 - нагороджений Почесною грамотою УААН, знаком Пошани Міністерства аграрної політики України, По¬чесною грамотою Рівненської облдержадміністрації
- 2007 - нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів Укра¬їни, Почесною відзнакою УААН, присуджено науковий сту¬пінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю агрохімія, обрано членом-кореспондентом УААН за напрямом наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва
- 2008 р. присвоєно вчене звання професора кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
- - 2009 - присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
- - 2016 - нагороджений відзнакою Президента України, ювілейною медаллю «25 років Незалежності України»
- - 2017 - винесено подяку Прем'єр-міністра України


Публікації: 

- - Опублікував 165 наукових праць, в т.ч. 10 книг і монографій у співавторстві та одну монографію одноосібно, є співавтором трьох винаходів